Litoral - Dinàmica de la costa | icgc

Litoral - Dinàmica de la costa

Mecanismes de seguiment de l'evolució de la costa

Recull de visors i geoserveis

Temporal Gloria

L'ICGC i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners treballen en la metodologia

Els processos costaners als Geotreballs

Monitoratge dels canvis i danys a la costa desprès d'episodis temporals marítims

Evolució de la costa

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Geoíndex - Projecte iCoast

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre projecte Life EBRO

Geoíndex - Projecte Life EBRO

Desenvolupar una eina per fer front als riscos costaners i un sistema d'alerta primerenca

iCOAST

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i la pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre

Life EBRO ADMICLIM

Caracterització de l'estat i l'evolució de la zona costanera

Llibre verd de l'Estat de la zona costanera a Catalunya, 2010

Les zones costaneres són un sistema altament dinàmic

Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims

WMS Costa