Servei de mesures del moviment del terreny | icgc

Servei de mesures del moviment del terreny

Sentinel-1 proporciona imatges de Radar d’Apertura Sintètica que permeten fer monitoratge de moviments de la superfície amb precisions mil·limètriques

L’ICGC ha implementat el servei de consulta, visualització i descàrrega des del visor Servei de mesures del moviment del terreny.

El Servei de Mesures del moviment del terreny proveeix de dades de moviment del terreny cada 6 o 12 dies obtingudes de les imatges radar dels satèl·lits Sentinel-1A/B de l’Agència Espacial Europea (ESA). Aquestes mesures es poden emprar en ampli ventall de casos, que inclouen el manteniment d’infraestructures, la monitorització d’aqüífers o el seguiment d’esllavissades i explotacions subterrànies.

El Servei de mesures del moviment del terreny emmagatzema i gestiona les imatges radar i les processa per obtenir les deformacions del terreny. El visor dona accés a aquest gran volum de dades d’una forma àgil i senzilla; mitjançant la selecció de la zona d’anàlisi per topònim i gràficament; escollint les mesures de referencia, carregant diferents mapes base, i realitzant diferents operacions de visualització de les series temporals dels punts de mesura. D’aquesta forma els actors públics i privats poden fer ús d’aquesta informació per l’estudi de diferents dinàmiques geològiques que afecten el territori.

El visor permet escollir les mesures de referencia, seleccionar la zona en la que es vol fer l’anàlisi per topònim, carregar diferents mapes base, consultar les sèries temporals dels punts de mesura i realitzar diferents operacions de visualització.

 

Visor

Visor a finestra sencera

 

Obtenció de les deformacions del terreny

L’ICGC ha desenvolupat la seva pròpia cadena de processat interferomètric per obtenir mesures dels moviments del sòl i algorismes addicionals que, utilitzant diferents geometries d’adquisició, òrbites ascendent i descendent del satèl·lit descomponen la mesura en les components vertical i horitzontal del moviment.

L'etapa inicial del processament de les imatges del satèl·lit és el coregistrat respecte a la geometria de l'adquisició màster. Posteriorment, es generen parells interferomètrics en els qual s’elimina la component topogràfica del senyal radar per obtenir interferogrames diferencials i els punts que mostren coherència interferomètrica.

Els punts candidats a ser mesurats mitjançant la tècnica Persistent Scatterer Interferometry (PSI) són els que presenten major coherència, on es poden obtenir precisions de moviment al voltant de 3 o 4 mm. La densitat de punts de mesura depèn de les característiques superficials del terreny. Les zones urbanes i rocoses tenen una densitat alta de punts mentre que les zones amb vegetació tenen una densitat baixa, a causa del que es coneix com a decorrelació temporal. Les zones que presenten una baixa densitat de punts de mesura poden ser susceptibles d'instal·lació de reflectors artificials. Els reflectors artificials o corner-reflectors són estructures d'alumini, que enfocades cap a l'òrbita de pas del satèl·lit asseguren punts de mesura de gran qualitat. Per a la seva instal·lació és necessària una base de suport per al reflector i el seu posterior alineament cap a l'òrbita.

A partir de l’expertesa en l’anàlisi d’imatges de satèl·lit radar per a la determinació de subsidències i més enllà de l’elaboració anual del mapa de subsidències de Catalunya, un dels projectes emblemàtics en els que l'ICGC ha treballat s’ha concentrant en una de les zones del territori més vulnerables. El projecte LIFE EBRO-ADMICLIM és un projecte multidisciplinari en l’anàlisi i avaluació de mesures de mitigació i adaptació contra el canvi climàtic al Delta de l’Ebre. Les dades de geoinformació que proporcionen els satèl·lits radar sobre el Delta de l’Ebre ens permeten estimar quines zones en les darreres dècades estan presentant una major inestabilitat o moviments del terreny i per tant són candidates a majors impactes per la pujada del nivell del mar.

Imatge
Exemple d’anàlisi interferomètric

Exemple d’anàlisi interferomètric sobre la zona de les obres de la plaça de les Glòries sota la base temporal 2016-2021

 

Video. Moviments del terreny: detectant, prevenint i mitigant els riscos (2'59")