Obsolescència d'aplicacions, productes i serveis | icgc

Obsolescència d'aplicacions, productes i serveis

Estat de progrés d'obsolescència programada

Aquesta pàgina descriu l'estat de progrés d'obsolescència d'aplicacions, productes i serveis.

L'explicació dels camps és la següent:

  • Aplicació, producte o servei: el nom més usat per a referir-se al producte o servei que es dona de baixa, amb un link a la pàgina on es descriu, en cas que existeixi. Es poden agrupar més d'un producte en una entrada si són solidaris (p.e., una app i el geoservei que consumeix, en cas que sigui exclusiu).
  • Comunicació baixa: data a partir de la qual es considera que la seva informació és obsoleta i es notifica als usuaris. Es dona un marge, fins la data de la retirada definitiva per tal que els usuaris adaptin els seus fluxos de treball o aplicacions. 
  • Productes alternatius: aplicacions, productes o serveis substitutius dels que es retiren, amb els links corresponents.
  • Retirada definitiva: data de retirada d'aplicacions,productes o serveis, moment en el qual qualsevol intent d'accés derivarà en un error.

 

Vigent

Aplicació, producte o serveiComunicació baixaProductes alternatiusRetirada definitiva
WMS Variables biofísiques 19/10/2023Nou WMS Variables biofísiques19/04/2024
OrtoXpres 19/10/2023WMS Ortofoto Teritorial (capa ortofoto provisional)19/04/2024
WMS Riscos geològics 19/10/2023Nou WMS Riscos geològics19/04/2024

 

 

Històric

Aplicació, producte o serveiComunicació baixaProductes alternatiusRetirada definitiva
Base topogràfica 1:500001/01/2023Referencial Topogràfic Territorial30/06/2023
Aplicació Guia de Carrers01/05/2022--01/06/2022
Geoservei d'Ortofoto histórica (WMS Ortofotos substitueix Ortofoto històrica)01/02/2022Ortofoto Territorial31/08/2022
Geoservei WMS Base municipal 1:5000 (bm5m)20/10/2021Divisions Administratives01/07/2022