Coastline - Dynamics of the coast | icgc

Coastline - Dynamics of the coast

Mechanisms for monitoring the evolution of the coast

Recull de visors i geoserveis

Temporal Gloria

L'ICGC i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners treballen en la metodologia

Els processos costaners als Geotreballs

Monitoring of changes and damages caused on the coast after maritime temporary episodes

Coast evolution

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Geoíndex - Projecte iCoast

Evaluation of vulnerable areas to subsidence and rise in sea level in the Ebro Delta of the Life project EBRO

Desenvolupar una eina per fer front als riscos costaners i un sistema d'alerta primerenca

iCOAST

Evaluating the Ebro Delta areas vulnerable to subsidence and sea level rise

Life EBRO ADMICLIM

Caracterització de l'estat i l'evolució de la zona costanera

Llibre verd de l'Estat de la zona costanera a Catalunya, 2010

Les zones costaneres són un sistema altament dinàmic

Geoservice for monitoring the coast of episodes of maritime storms

WMS Coast