WMS Vegetació | icgc

WMS Vegetació

Informació de vegetació per a les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS, com incendis, biomassa i variables biofísiques de l'arbrat 

Canals visibles i infrarroig de l'incendi de Ribera d'Ebre 2019 sobre ortofotomapa

El geoservei WMS NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) mesura el creixement de les plantes i controla la producció de biomassa

WMS NDVI

El geoservei WMS conté la representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

WMS Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya