WMS Costa - Projecte iCoast | icgc

WMS Costa - Projecte iCoast

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/geoserver/icgc_icoast/wms?

Darrera actualització: Febrer 2021.

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4258, 4326, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 Capes disponibles

CapaNom de capa

Rang d'escales

Escala màxima

Historical events01_HIST_PN1:500
Litoral cells02_LCELL_PA1:5.000
Beach targets03_BTAR_LN1:5.000
Descriptive Coastal Units04_DCUS_POL1:5.000
Coastal municipalities05_MUNI_PA1:5.000
Coastline06_CSTL_LNTotes les escales
1989_nov_0108_S891_PA1:5.000
1990_oct_0109_S901_PA1:5.000
1996_feb_0110_S961_PA1:5.000
1997_dec_0111_S971_PA1:5.000
1997_nov_0112_S971_PA1:5.000
1997_oct_0113_S971_PA1:5.000
2000_dec_0114_S001_PA1:5.000
2001_dec_0115_S011_PA1:5.000
2001_nov_0116_S011_PA1:5.000
2002_may_0117_S021_PA1:5.000
2003_feb_0118_S031_PA1:5.000
2003_feb_0219_S032_PA1:5.000
2003_oct_0120_S031_PA1:5.000
2004_dec_0121_S041_PA1:5.000
2004_mar_0122_S041_PA1:5.000
2006_dec_0123_S061_PA1:5.000
2006_gen_0124_S061_PA1:5.000
2008_dec_0125_S081_PA1:5.000
2008_gen_0126_S081_PA1:5.000
2009_dec_0127_S091_PA1:5.000
2010_mar_0128_S101_PA1:5.000
2010_mar_0229_S102_PA1:5.000
2010_oct_0130_S101_PA1:5.000
2011_mar_0131_S111_PA1:5.000
2011_nov_0132_S111_PA1:5.000
2012_oct_0133_S121_PA1:5.000
2012_oct_0234_S122_PA1:5.000
2013_feb_0135_S131_PA1:5.000
2013_mar_0136_S131_PA1:5.000
2013_nov_0137_S131_PA1:5.000
2014_mar_0138_S141_PA1:5.000
2014_nov_0139_S141_PA1:5.000

 

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/geoserver/icgc_icoast/ows?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=08_S891_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=344766,4544762,365373,4565848&WIDTH=817&HEIGHT=836