Connector QGIS Open ICGC | icgc

Connector QGIS Open ICGC

Barra d’eines Connector QGIS “Open ICGC” que permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC

El connector Open ICGC (v.1.1.1, 4/2022) s'integra a la botiga oficial del programari lliure QGIS, que afegeix una nova barra d’eines i permet amb un sol clic l’accés directe i ràpid a la informació geogràfica de l’ICGC així com la cerca per topònims i adreces. El nou connector és compatible amb versions de QGIS posteriors a 3.10.

Aquest connector facilita tant la connexió en línia, per als usuaris que vulguin treballar sempre amb les dades més actualitzades, com la descàrrega, per als usuaris que necessiten treballar sense connexió. Als mapes en descàrrega vectorial se’ls ha aplicat una estilització per a facilitar-ne la interpretació des de QGIS.

Imatge
Barra d'eina connector QGIS Open ICGC

Connector QGIS Open ICGC

 

Darrera actualització: Abril 2022.

Contingut: Capa de geoinformació de cobertures temporals de fotogrames en estèreo anàglif.

Capes de geoinformació per referència

Aquestes capes s’enllacen des del projecte QGIS i per tant sempre estaran actualitzades. Es necessita connexió a internet. Inclouen les informacions següents:

 • Cobertures temporals de fotogrames en estèreo anàglif.
 • Divisions administratives (caps de municipi, municipis, comarques, vegueries, províncies, límits de Catalunya a diferents escales).
 • Mapa de cobertes del sòl (sèrie temporal).
 • Mapa geològic 1:250.000.
 • Mapes topogràfics (1:50.000, 1:250.000).
 • Models d’elevacions (2 m i 5 m).
 • Ortofotos: servei d’ortofoto territorial, amb tota la sèrie històrica color i infraroja navegable per cobertures al llarg dels anys, inclosa la ortofoto provisional del vol en curs.
 • Piràmide topogràfica ràster.
 • Referencial topogràfic territorial (sèrie temporal).
 • Talls cartogràfics (1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, lidar).

 

Imatge
Interfície del connector amb selecció de fotograma anaglif per any

Nova eina Fotograma anàglif central per a la visualització del territori de cobertures temporals de fotogrames en estèreo 3D i orto al vol

 

Capes per a descàrrega

Les capes que es descarreguen es poden utilitzar sense connexió a internet però és responsabilitat de l’usuari la seva actualització. Inclouen les informacions següents:

 • Cartografia topogràfica 1:1.000 (vector).
 • Divisions administratives (vector).
 • Mapa de cobertes del sòl (vector i ràster).
 • Mapes Geològics: 1:25.000 (GT I), 1:50.000, 1:250.000, mapa per a la prevenció de riscos 1:25.000 (GT VI) (vector).
 • Mapes topogràfics: 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000, 1:2.000.000 (ràster).
 • Models d’elevacions (2 m i 5 m).
 • Ortofotos color i infraroig en ràster (25 cm, 50 cm i 250 cm).
 • Referencial topogràfic territorial (geopackage, formats CAD i ràster).

 

Imatge
Interfície de treball del connector Open ICGC a QGis

QGis amb Open ICGC a l'entorn d'Olot amb cerca per topònim

 

Catàleg de la fototeca

Permet consultar els fotogrames del catàleg de la fototeca de l’ICGC disponibles en un punt, filtrar-los per un rang de dates de vol i carregar-los per a superposar-los sobre la cartografia dels seus projectes GIS, amb la precisió que permetés la instrumentació del vol en cada moment històric.

Imatge
Consulta d'identificador de fotograma

Consulta des de QGIS de fotograma i dades del vol

 

Catàleg de la fototeca permet també les opcions de visualització de consulta d'imatges estèreo anàglif i de la ortorectificació al vol.

 

Imatge
Fotograma ortorectificat i fotograma amb vista estèreo anàglif

Fotograma ortorectificat (esquerra) i fotograma amb vista estèreo anàglif (dreta)

 

Instal·lació

El connector es troba disponible per a descàrrega a la botiga oficial de QGIS, i es pot instal·lar-se des del mateix programari com a qualsevol altre connector, a través del menú:

Complements (Plugins) > Gestiona i Instal·la Complements:

Imatge
Gestió de complements a QGis

Gestió i instal·lació de complements a QGis

 

El més ràpid és cercar "ICGC" o "Open ICGC":

Imatge
Open ICGC al motor de cerca de connectors de QGis

Cerca Open ICGC a Connectors de QGis