WMS Ortoimatges | icgc

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims

WMS Costa

Servei WMS que conté totes les ortofotos de l’ICGC

WMS Ortofotos

L'ortoXpres és un servei que conté les ortofotos provisionals de l'ICGC

WMS ortoXpres

Geoservei per a l’avaluació dels danys ocasionats en zones fluvials per episodis de temporals i pluges

WMS Riuades

Conté dades del 2015 en endavant de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC

WMS/WMS-Time Ortoimatges Sentinel-2