Geoinformació geològica | icgc

Geoinformació geològica

Mapes geològics a diferents escales, model geològic 3D...

Capcalera-GT1

Mapa hidrogeològic 1:25.000, Mapa d'àrees hidrogeològiques 1:250.000, altres mapes hidrogeològics

Cartografia hidrogeològica

Mapa de prevenció de riscos geològics 1:25.000, Mapa de zones d'allaus 1:25.000...

Mapa de sòls 1:25.000 i Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000

Cartografia de sòls

Mapes, memòria i columnes dels sondatges més representatius del subsòl de Barcelona 1:25.000

Mapa aeromagnètic, mapes gravimètrics, mapes sísmics...

Mapes geofísics i sísmics