Pirineus Geological Open Museum (PGOM) | icgc

Pirineus Geological Open Museum (PGOM)

Exposició de geologia permanent ubicada al nucli urbà de Tremp

Imatge
Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat, ICGC i Ajuntament de Tremp

 

El projecte Pirineus Geological Open Museum (PGOM) impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'ICGC i l'Ajuntament de Tremp, neix fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tremp i l’ICGC, signat el 14 de juny de 2016.

El PGOM és una exposició de geologia permanent ubicada en dos espais públics, a l’aire lliure i situats dins del nucli urbà de Tremp.

Aquesta exposició oberta mostra la formació de la Terra i l’evolució de la vida.

Sense perdre rigor científic, el PGOM apropa conceptes geològics bàsics als estudiants i al públic en general.

 


 

El recorregut

Imatge
PGOM Plànol general

L’exposició consta de tres àmbits:

• el Far, una torre singular formada per acer i roques, ubicat a la intersecció entre el Jardí de les Roques i l’Avinguda dels Temps Geològics, que indica el punt d’inici de la visita al complex geològic.

• el Jardí de les Roques, ubicat al Parc del Barranc del Joncar, on hi ha diferents tipus de blocs de roques provinents dels Pirineus.

• l'Avinguda dels Temps Geològics, ubicada al Passeig de Pompeu Fabra, on es mostra, en el paviment construït amb diferents materials naturals i artificials, l’evolució de la Terra i de la vida.

 

Veure ubicació del PGOM (Tremp)

 

El Far

Imatge
PGM Far

El Far és la fita que marca l’inici de la visita al Pirineus Geological Open Museum i es troba en la intersecció entre el Passeig de Pompeu Fabra (Avinguda dels Temps Geològics) i el Parc del Joncar (Jardí de les Roques), essent l’element que uneix ambdós àmbits expositius.

És una torre formada per elements de xapa d’acer patinable aliat al coure, de 6 metres d’alçada. Conté el rètol del conjunt de la instal·lació i informació del recorregut expositiu.

Aquesta torre inclou tres cubicles o gabions omplerts de pedra seca; conté equips d’il·luminació perquè la fita representativa de l’Exposició continuï essent visible a la nit a través de la llum tènue que es filtra a través de la pedra seca.

El disseny i els materials de la torre donen continuïtat a l’arquitectura de l’edifici del Centre de Suport Territorial Pirineus de l’ICGC, que es troba a l’altre extrem del Passeig.

Imatge
PGOM Far gabion
 

El Jardí de les Roques

Des del Far ens dirigim al Jardí de les Roques, primer àmbit de la visita, on s’exposen 13 blocs de roques representatives dels Pirineus corresponents a períodes concrets de la Taula Internacional dels Temps Geològics. Els faristols situats davant dels blocs proporcionen informació bàsica de cada tipus de roca.

 

Imatge
PGOM Jardí de les roques

Els tretze blocs numerats de l'1 (el més modern) al 13 (el més antic) dibuixen un itinerari de descoberta

 

A l’oest del Far, al Parc del Barranc del Joncar trobem el Jardí de les Roques, perpendicularment a l’Avinguda dels Temps Geològics. S’hi exposen 13 blocs de roques representatives de materials geològics dels Pirineus les quals han estat aportades per empreses associades al Gremi d’Àrids de Catalunya i també per ajuntaments i particulars. Corresponen a períodes concrets de la Taula Internacional dels Temps Geològics. Es distribueixen pel Parc de manera que descriuen un itinerari que comença amb el bloc de materials més moderns i acaba amb el bloc de materials més antics.

Els faristols situats al costat de cada un dels blocs de grans dimensions proporcionen informació bàsica dels tipus de roques més representatives dels Pirineus.

 
Imatge
PGOM Jardí de les roques - Basalt

Exemple 2. Basalt (St. Joan les Fonts). Agraïments: Aj. Sant Joan les Fonts i Gremi d'Àrids de Catalunya

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avinguda dels Temps Geològics

L’Avinguda dels Temps Geològics, situada al Passeig de Pompeu Fabra de Tremp perpendicularment al Jardí de les Roques, presenta una interpretació de la Taula Internacional dels Temps Geològics la longitud de la qual s’ha adaptat a la longitud de cada tram del Passeig.

A mesura que es camina des de la part nord del Passeig cap a la part sud, mitjançant els textos i els símbols se’ns va indicant el pas del temps, des de la formació de la Terra fins ara i l’evolució de la vida durant 4 600 milions d’anys que abarca tota la història de la Terra (des de l’Hadeà fins al Quaternari).

 

L’Avinguda dels Temps Geològics, és una interpretació arquitectònica de la Taula Cronostratigràfica Internacional dels Temps Geològics de la Comissió Internacional d’Estratigrafia.

 

Al paviment del Passeig es representen en colors els tres primers nivells de la Taula: Eonotema/Eó, Eratema/Era i Sistema/Període i gravat a sobre hi ha el nom de cada període i les fites més rellevants de cada un (la formació de la Lluna, la desaparició dels dinosaures, l’aparició dels insectes, els primers humans, etc.).

En faristols informatius trobem els textos que faciliten la visita i ajuden a interpretar la Taula Internacional dels Temps Geològics.

 

Imatge
L'Avinguda dels Temps Geològics

L'Avinguda dels Temps Geològics

 

Imatge
Tram del passeig on s'indica la gran abundància d'Ammonits al Juràssic

Tram del passeig on s'indica la gran abundància d'Ammonits al Juràssic

 

El PGOM té com a objectiu apropar de manera el més senzilla i lúdica possibles, a estudiants i a la ciutadania en general, alguns conceptes bàsics de geologia relacionats amb l’evolució de la Terra i de la vida i la tipologia de roques representatives dels Pirineus.

L’Exposició a l’aire lliure completa el conjunt geològic de la zona que concentra en pocs quilòmetres quadrats un laboratori natural d’àmbit geològic, miner, paleontològic i cultural de primer nivell i on el Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya hi té la seu del Centre de Suport Territorial Pirineus.

El Pirineus Geological Open Museum és una realitat fruit del conveni de col·laboració número 164 signat el 14 de juny de 2016 entre l’Ajuntament de Tremp i l’ICGC, i gràcies a l’aportació del Gremi d’Àrids de Catalunya i empreses associades, ajuntaments i particulars que han cedit les roques i els materials constructius sense els quals no hagués estat possible dur a terme aquest projecte.

Els referents del Jardí de les Roques es troben al campus del British Geological Survey, a Nottingham, Regne Unit:
(https://www.bgs.ac.uk/contacts/sites/keyworth/geologicalWalk/home.html)
i al Museo Giardino Geologico “Sandra Forni”, als entorns urbans del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, a Bolonya, Itàlia:
(https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/museo-giardino-geologico)
on els blocs de roca van ser cedits respectivament per indústries de la pedra bri- tànica i italiana.

L’Avinguda dels Temps Geològics té dos referents parcials:

  • Un és el paviment de llambordes del campus del British Geological Survey,
  • L’altre és l’exposició temporal organitzada el 2009 al Parc de la Ciutadella pel llavors l’Institut Geològic de Catalunya amb motiu de l'Any Internacional del Planeta Terra, juntament amb d’altres institucions. Adaptada, mitjançant acord, amb continguts del Muséum national d’Histoire naturelle de París.

 

Patrocinadors

Empreses associades del Gremi d'Àrids de Catalunya

Imatge
PGOM Patrocinadors: Gremi d'Àrids, Àrids Alt Urgell, Aul Aran, Cervós, Promsa i Rius

Ens públics i particulars

Ajuntament de Sant Joan les Fonts, Ajuntament de Tremp, Entitat Municipal Descentralitzada de Guàrdia d’Ares (Ajuntament de les Valls d’Aguilar), Antonio Monsó Fillat, Fina Pallise Figuerola, Josep Tarrats Piqué

Promotor

Imatge
Logo ICGC