Conjunt de dades multi-resolució pel Mapa de cobertes de Catalunya (CatLC) | icgc

Conjunt de dades multi-resolució pel Mapa de cobertes de Catalunya (CatLC)

Conjunt complert d’imatges, aerotransportades i satèl·lit del Mapa de cobertes de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA)

CatLC és un conjunt complert d’imatges, aerotransportades i satèl·lit, per a la creació del mapa de cobertes de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA). Les imatges es corresponen a adquisicions de l’any 2018 a diferents freqüències i resolucions espacials.

Totes les imatges estan en format GeoTiff, georeferenciades en la mateixa projecció, WGS84 UTM31N, i cobrint la mateixa extensió geogràfica:

 • UTM X Oest: 240000
 • UTM X Est: 540000
 • UTM Y Nord: 4780000
 • UTM Y Sud: 4480000

 

Reutilització de la informació

Imatge
Logo CC BY 4.0
L’ús de les dades està subjecte a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.   
Més informació

Conté dades Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC.

 

Es demana que totes les metodologies i resultats obtinguts pels diferents grups científics siguin compartits amb l’ICGC a través de l'email: catlc@icgc.cat

Visor

Descripció del conjunt de dades

El contingut del conjunt de dades es detalla a continuació:

 • Ortofoto RGB: Ortofoto amb els 3 canals visibles RGB a 1 metre de resolució espacial.
 • Ortofoto Infraroja: Canal infraroig a 1 metre de resolució espacial.
 • Sentinel-1: Composició mensual i anual de la imatge d’amplitud radar a 10 metres de resolució espacial.
 • Sentinel-2: Imatges Sentinel-2 de 10 canals pels mesos d’Abril i Agost a 10 metres de resolució espacial.
 • Dades Topogràfiques: 
  • Aspect: Angle d’orientació de les pendents del terreny, en graus, a 5 metres de resolució espacial.
  • CHM: Model digital d’elevacions dels diferents elements del terreny, vegetació i edificacions per exemple, referenciat a la superfície del terreny a 1 metre de resolució espacial.
  • DEM: Model Digital d’Elevacions a 5 metres de resolució espacial.
  • DSM: Model Digital de la Superfície a 1 metre de resolució espacial.
  • Slope: Pendent del terreny, en graus, a 5 metres de resolució espacial.
 • Mapa de cobertes del sòl: Mapa de cobertes amb 41 classes creat pel ICGC a 1 metre de resolució espacial. Aquesta capa pot ser utilitzada per entrenar i validar durant el processament amb diferents tècniques d’IA.

 

Descàrrega

Les dades es poden descarregar directament des de l'adreça https://ftp.icgc.cat/descarregues/CatLCNet.

De totes maneres, degut al gran volum dels fitxers, es recomana descarregar fent servir el client FTP.

Servidor: ftp.icgc.cat | Usuari: descarregues01 | Contrasenya: descarregues01

Ortofoto (carpeta Orthophoto)

Sentinel-1 (carpeta S1)

Imatge
Sèrie temporal Sentinel-1

Sentinel-2 (carpeta S2)

Topografia (carpeta DEM)

Mapa de cobertes ICGC (capeta Landcover)

 

Exemples del conjunt d’imatges disponible

Ortofoto RGBOrtofoto InfrarojaSentinel-1Sentinel-2 Abril
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge
Sentinel-2 AgostAspectDigital Elevation ModelSlope
Imatge
Imatge
Imatge
Imatge
Digital Surface ModelCanopy Height ModelLandcover 
Imatge
Imatge
Imatge
 

 

 
 
ClassNameColorClassNameColor
1Conreus herbacis


 

22"Eixample"


 

2Horta, vivers i conreus forçats


 

23Zones Urbanes laxes


 

3Vinyes


 

24Edificacions aïllades en l'espai rural


 

4Oliverars


 

25Àrees residencials aïllades


 

5Altres conreus llenyosos


 

26Zones verdes


 

6Conreus en transformació


 

27Zones industrials , comercials i/o de serveis


 

7Boscos densos d'aciculifolis


 

28Zones esportives i de lleure


 

8Boscos densos de caducifolis, planifolis


 

29Zones d'extracció minera i/o abocadors


 

9Boscos densos d'esclerofil·les i laurifolis


 

30Zones en transformació


 

10Matollar


 

31Xarxa viària


 

11Boscos clars d'aciculifolis


 

32Sòl nu urbà


 

12Boscos clars de caducifolis, planifolis


 

33Zones aeroportuàries


 

13Boscos clars d'esclerofil·les i laurifolis


 

34Xarxa ferroviària


 

14Prats i herbassars


 

35Zones portuàries


 

15Bosc de ribera


 

36Embassaments


 

16Sòl nu forestal


 

37Llacs i llacunes


 

17Zones cremades


 

38Cursos d'aigua


 

18Roquissars i congestes


 

39Basses


 

19Platges


 

40Canals artificials


 

20Zones humides


 

41Mar


 

21Casc urbà


 

0Fora de frontera