Recursos didàctics | icgc

Recursos didàctics

20.000 fitxes terminològiques relacionades amb les ciències de la Terra i àmbits afins que el TERMCAT posa a disposició pública

Terminologia de les ciències de la Terra

Joc interactiu per al coneixement de la nostra toponímia

Wordle toponímic

Què és un mapa geològic? les seves parts i la seva finalitat

Aprèn a interpretar un mapa geològic

Exposició de geologia permanent ubicada al nucli urbà de Tremp

Pirineus Geological Open Museum (PGOM)

Recull d'eines didàctiques que complementen l’exposició "Mapes, país, futur: centenari de l'exposició cartogràfica catalana (1919)"

Recursos didàctics de l'exposició "Mapes, País, Futur"

Amb motiu del 150è aniversari del descobriment del sistema periòdic l’ICGC ha realitzat la versió en català de la taula periòdica

Taula Periòdica per a les Ciències de la Terra