Visor de descàrregues | icgc

Visor de descàrregues

Visualitzador avançat de descàrregues

Imatge
Visualitzador avançat de descàrregues

 

El visor de descàrregues permet obtenir mapes topogràfics, ortofotomapes i altres productes de l’ICGC per àrees o per fulls i en formats vectorial, imatge i ascii (shp, dgn, dxf, tif, mrsid, mbtiles, laz, csv, entre d'altres).