Projectes a mida | icgc

Projectes a mida

L’ICGC selecciona els paràmetres a observar i les tècniques a aplicar en agricultura de precissió

L'ICGC disposa de sensors aerotransportats per captar fotografies aèries (verticals i obliqües), dades lidar, hiperespectrals i tèrmiques

En els models de Ciutats 3D l'ICGC combina el vol fotogramètric i LiDAR, amb treballs de taquimetria i fotografia en zones d’ocultacions

L’ICGC elabora mapes de contaminació lumínica a partir d’un sensor hiperespectral aerotransportat i d'imatges de satèl·lit

L’ICGC detecta noves construccions amb la realització de vols LiDAR

L’ICGC amb dades LiDAR fa el seguiment de la costa i dels possibles contaminants amb sensors hiperespectrals aerotransportats i d'imatges satèl·lit

L'ICGC produeix cartografia topogràfica, geològica, geotemàtica, ortofotos...

L’ICGC combina dades LiDAR amb càmera digital per a l'estimació del gruix de neu que s'integren en l'avaluació del recursos hídrics

L'ICGC mesura de la subsidència amb tècniques avançades de interfereometria diferencial DInSAR