Transforma coordenades i formats | icgc

Transforma coordenades i formats

Convertbox i calculadora geodèsica, guies de transformació de coordenades (ED50 a ETRS89...) per a diferents programaris, models de geoide...

Aquests eines permeten aplicar la transformació d'ED50 a ETRS89 de forma general a tot Catalunya. En alguns casos, però, cal emprar paràmetres específics. Més informació.