Projectes R+D+i | icgc

Projectes R+D+i

Línies i projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Projectes de recerca d’altres entitats finançats per fons estatals com europeus, on se sol·licita l’expertesa de l’ICGC a tasques científiques

Col·laboracions en projectes de recerca

Les dades d’observació de la Terra són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible

ODS

Projectes internacionals organitzats per temes

Projectes internacionals per temes

Reculls anuals de projectes R+D+i, projectes internacionals...

Reculls anuals de projectes