Geoíndex - Projecte iCoast | icgc

Geoíndex - Projecte iCoast

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

El visualitzador Geoíndex iCoast caracteritza i cartografia els perills i els riscos (desastres) costaners més rellevants al llarg de la costa catalana, identificant els possibles punts negres en platges urbanes i obres de defensa costeres i infrastructures on es registren la majoria de víctimes.

iCoast incorpora la informació cartogràfica dels desastres costaners documentats, les platges de referència i les localitzacions de les alertes primerenques i els dispositius d'alerta.

El visualitzador mostra un conjunt de platges de referència on es realitza la predicció mitjançant el sistema d'alerta temprana iCoast i constitueix una eina bàsica d'ajuda a la presa de decisions per als gestors de la costa, que permet igualment definir una sèrie de directrius i bones pràctiques i lliçons apreses en les intervencions enregistrades.

 

Llegenda del visualitzador Geoíndex del projecte iCoast [28 kB]