Els processos costaners als Geotreballs | icgc

Els processos costaners als Geotreballs

L'ICGC i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners treballen en la metodologia

L'ICGC i el CIIRC treballen conjuntament en la metodologia per a la incorporació dels processos costaners als fulls dels Geotreballs que inclouen la línia de costa:

  • Geotreball II Mapa geoantròpic 1:25 000
  • Geotreball III Mapa geològic de zones urbanes 1:5 000
  • Geotreball VI Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25 000

 

Imatge
Extret del Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000. Geotreball III (Full de Tarragona)

Extret del Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000. Geotreball III (Full de Tarragona)