WMS Referencial Topogràfic Territorial | icgc

WMS Referencial Topogràfic Territorial

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/topografia-territorial/wms

Versió: v1.0.

Data: 2022.

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: CRS:84, EPSG:4326, EPSG:25831, EPSG:23031, EPSG:4258, EPSG:4230, EPSG:3857, EPSG:102100, EPSG:32631.
  • Formats GetMap suportats: BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG24, PNG32, PNG8, GIF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.

Capes disponibles

 CapaNom capaRang d'escales
Escala màx.Escala mín.
Referencial topogràfic territorialtopografia-territorialTotes les escales
Referencial topogràfic territorial gristopografia-territorial_grisTotes les escales
Referencial topogràfic territorial sense nomstopografia-territorial_sense_nomsTotes les escales
Referencial topogràfic territorial sense noms gristopografia-territorial_sense_noms_grisTotes les escales
Referencial topogràfic territorial capes-1:25.000
Noms geogràfics (textos)300_noms-geografics_t-1:25.000
Construccions (punts)290_construccions_n-1:25.000
Construccions (línies)280_construccions_l-1:25.000
Construccions, connexions (línies)270_construccions_connexions_l-1:25.000
Transports (punts)260_transports_n-1:25.000
Transports (línies)250_transports_l-1:25.000
Transports, connexions (línies)240_transports_connexions_l-1:25.000
Transports, eixos (línies)230_transports_eixos_l-1:25.000
Transports, eixos, connexions (línies)220_transports_eixos_connexions_l-1:25.000
Transports, guals (línies)210_transports_guals_l-1:25.000
Relleu, cotes (punts)200_relleu_n-1:25.000
Hidrografia (línies)190_hidrografia_l-1:25.000
Hidrografia, costa virtual (línies)180_hidrografia_costa-virtual_l-1:25.000
Hidrografia, connexions (línies)170_hidrografia_connexions_l-1:25.000
Hidrografia, eixos (línies)160_hidrografia_eixos_l-1:25.000
Hidrografia, eixos, connexions (línies)150_hidrografia_eixos_connexions_l-1:25.000
Construccions, passarel·les (polígons)140_construccions_passarel-la_p-1:25.000
Hidrografia (polígons)130_hidrografia_p-1:25.000
Hidrografia, connexions (polígons)120_hidrografia_connexions_p-1:25.000
Transports (polígons)110_transports_p-1:25.000
Construccions (polígons)100_construccions_p-1:25.000
Relleu (línies)090_relleu_l-1:25.000
Cobertes del sòl, agrupació d'arbres (polígons)080_cobertes-sol_agrupacio-arbres_p-1:25.000
Construccions, parterres (polígons)070_construccions_parterre_p-1:25.000
Construccions, illes urbanitzades (polígons)060_construccions_illa-urbanitzada_p-1:25.000
Cobertes del sòl (línies)050_cobertes-sol_l-1:25.000
Cobertes del sòl (polígons)040_cobertes-sol_p-1:25.000
Construccions, carrers de camps de golf (polígons)030_construccions_carrer-camp-golf_p-1:25.000
Construccions, recintes (polígons)020_construccions_recinte_p-1:25.000
Transports, recintes (polígons)010_transports_recinte_p-1:25.000

 

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/topografia-territorial/wmsservice?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fjpeg&TRANSPARENT=true&LAYERS=topografia-territorial&WIDTH=256&HEIGHT=256&SRS=EPSG%3A25831&STYLES=&BBOX=435728.1845703125%2C4588088.1552734375%2C435999.671875%2C4588359.642578125

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/topografia-territorial/wmsservice?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fjpeg&TRANSPARENT=true&LAYERS=topografia-territorial_gris&WIDTH=256&HEIGHT=256&SRS=EPSG%3A25831&STYLES=&BBOX=435728.1845703125%2C4588088.1552734375%2C435999.671875%2C4588359.642578125