Geoíndex viewers | icgc

Geoíndex viewers

View the geological, pedological and, in general, the geothematic and geological hazard information

View and download of 3D data generated in the field of geological resources

Geoindex - 3D Viewer of geological resources

Base de dades d'allaus de Catalunya i informació complementària de proteccions contra allaus

Geoíndex - Allaus

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

Geological map of Catalonia, scales 1: 250,000 and 1: 50,000

Geoindex - Geological cartography

Consult the continuous hydrogeological cartography at different scales

Geoindex - Hydrogeological Mapping

Imatges de detall de minerals de diferents mines i jaciments catalans amb la col·laboració del Grup Mineralògic Català

Fotografies de minerals

Assessment of deep geothermal energy potential in Catalonia

Geoindex – Deep geothermal energy

Potential of very low-temperature geothermal energy in Catalonia

Geoindex - Shallow geothermal energy

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

Geoíndex - Geotècnic Barcelona

Progress status of the Geoworks programs of geological and geothematic mapping

Geoindex - Geoworks

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

Geoíndex - Inventari d'espais d'interès geològic (IEIG)

El visor permet consultar la informació estructurada del Geotreball I i Geotreball II

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

Un monòlit és una secció vertical de perfil de sòl que es conserva i preserva en la seva condició natural

Col·lecció de monòlits

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Visualització i descàrrega de les capes d’informació generades en el projecte GeoERA MUSE

GeoERA MUSE

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Geoíndex - Projecte iCoast

Evaluation of vulnerable areas to subsidence and rise in sea level in the Ebro Delta of the Life project EBRO

Prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geoíndex - Prospeccions geotècniques

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Riscos geològics

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2019) i macrosísmics (880ac-2019)

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex Sòls

Base de dades de tècniques geofísiques

Probability that an discharge of a pollutant load on the ground surface reaches the groundwater table

Geoindex - Intrinsic vulnerability to pollution map of the aquifers