Geoíndex - Allaus | icgc

Geoíndex - Allaus

Base de dades d'allaus de Catalunya i informació complementària de proteccions contra allaus

El visualitzador Geoíndex Allaus integra tota la informació nivològica i d'allaus recopilada des de l'any 1986 dels episodis majors d'activitat d'allaus al Pirineu català fent les tasques de seguiment i cartografia d'allaus (Base de dades d'allaus de Catalunya, BDAC).

Aquest recull d'informació ha estat possible fruit de la col·laboració de la xarxa d'observadors de Catalunya (formada per les estacions d'esquí, els guardes de refugi, els agents rurals i nivòlegs professionals), els tècnics del Conselh Generau d'Aran i del Servei Meteorològic de Catalunya, els Bombers de la Generalitat de Catalunya i Pompièrs d'Aran, els tècnics de Protecció Civil i els tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 

El visualitzador facilita l'accés a un primer ajut a la planificació per a itineraris en territori innivat amb un mapa de pendents (l'interval d'angles que mostra el visualitzador correspon als angles propicis a desencadenar allaus de forma natural o pel pas de persones), a les observacions del mantell nival, a la cartografia d'allaus i a les proteccions contra les allaus.

 

Llegenda del visualitzador Geoíndex Allaus

 

Darrera actualització

  • Data: Març 2024.
  • Contingut: S'incorporen les dades de la temporades hivernals 2018-2019 i 2022-2023.

Presentació

La Cartografia d'allaus amb el Mapa de zones d'allaus 1:25.000, que inclou les allaus observades i reportades històricament, és un mapa temàtic en el qual es representen les zones que poden ser afectades per allaus. S'entén com a zona d'allau l'àrea dins la qual al llarg del temps s'han produït desencadenaments d'allaus de diferents dimensions. El seu límit ve donat a partir de la màxima allau que els indicis existents actualment permeten determinar (geomorfològics, de vegetació i històrics). En cas d'absència d'indicis de vegetació i històrics es defineixen les possibles zones d'allaus a partir de les seves característiques geomorfològiques.

Les observacions del mantell nival comprenen tots els punts de presa de dades de la xarxa d'observació nivològica de Catalunya i de les mesures realitzades pels predictors d'allaus de l'ICGC. La xarxa de presa de dades nivometeorològiques de l'ICGC està formada per nivòlegs professionals, agents rurals, mossos d'esquadra, guardes de refugi i estacions d'esquí. Les mesures que es prenen són sondeigs per colpeig, perfils estratigràfics, tests i indicis d'estabilitat. Aquestes mesures són indispensables per a la realització diària del Butlletí de Perill d'Allaus (BPA). Tanmateix, el visor mostra les set zones del Pirineu de Catalunya a les quals diàriament, de dilluns a dissabte, l'ICGC emet el grau de perill d'allaus a través del BPA.

En l'àmbit de la protecció contra les allaus, es visualitza l'inventari de totes les proteccions puntuals i lineals instal·lades per a minimitzar el risc d'allaus, amb la situació dels dispositius de defensa temporal activa i permanent, de les àrees reforestades que directament o indirectament actuen d'ancoratge del mantell nival i de les àrees en les quals es realitza un control per a garantir-ne la seguretat.