ContextMaps | icgc

ContextMaps

ContextMaps és el nou referent de cartografia topogràfica transversal de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ContextMaps és el portal d’accés a la cartografia topogràfica i temàtica de l’ICGC. Els mapes estan generats amb tecnologia VectorTiles (vector/imatge), el que permet un accés ràpid i àgil. Disposa de serveis i funcionalitats específiques que permeten generar, personalitzar i publicar cartografia de manera flexible. Alhora, també permet visualitzar i analitzar de forma contínua la informació i el coneixement geogràfic de Catalunya amb els de la resta del món, gràcies al tractament de dades de manera homogènia i global amb la informació OpenStreetMap, seguint l’esquema OpenMapTiles [1]. Amb tot, en el cas de Catalunya s’amplia l’esquema per tal de cobrir les pròpies necessitats.

 

Crèdits

CatalunyaInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i dades d’altres organismes: Generalitat de Catalunya (Gencat; espais protegits, xarxa de carreteres); FGC, RENFE i ADIF (ferrocarrils); consells comarcals, Conselh Generau d’Aran i Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (punts d’interès i itineraris de senderisme i bicicleta).

Imatge
Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.       
Més informació

Resta del mónCartografia vectorial: © OpenStreetMap contributors. Dades subjectes a la Open Database License (ODdL). Terreny: © Mapzen, OpenStreetMap, and others. Ortoimatge: World Imagery d’ESRI (Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community).

Esquema de dades. OpenMapTiles, OpenStreetMap, ICGC.

L'esquema OpenMapTiles és el punt de trobada entre les dades contingudes a la base cartogràfica Open Street Map i els recollits pel ICGC. La integració en un mateix esquema de dades permet que dades amb diferent procedència siguin visualitzades i estilitzades a l'uníson. També permeten el seu consum a través d'una sola URL, aquest fet facilita als desenvolupadors l'ús d'aquesta base cartogràfica en els seus navegadors i en les seves aplicacions.

El mateix conjunt de dades cartogràfiques del territori que l'ICGC recull periòdicament amb alta precisió ha estat organitzat per tal de generar un servei de distribució àgil i lleuger en format tessel·les vector (vector tiles [2]) que permet una personalització total en l'aspecte del producte final que es mostra al ciutadà mitjançant l'edició de fulls d'estil [3].

Aquesta agilitat i lleugeresa de les dades servides conservant tota la precisió i atributs de les dades originals fa que sigui idoni per aplicacions web que requereixen un alt nivell de personalització i el fa òptim també per a usos com a cartografia de referència en entorns mòbils amb i sense connexió.

El visor ContextMaps mostra el contingut i l’estructura de la informació geogràfica i el potencial d’aquesta tecnologia interactiva i amigable i, al mateix temps, s’expliquen les seves funcionalitats específiques, creades per facilitar-ne l’ús, donar solucions i visualitzacions ràpides i personalitzades en el món web i les apps.

La cartografia de ContextMaps de Catalunya es genera a partir de la cartografia oficial de l’ICGC i d’altres fonts oficials especialitzades. La informació de fora de Catalunya s’obté essencialment de la base col·laborativa OpenStreetMap; les dades del terreny, de Mapzen; l’ortoimatge, de la World Imagery d’ESRI.

La cartografia de l’àmbit de Catalunya s’actualitzarà sistemàticament amb periodicitat diversa en funció de cada capa. A les noves versions s’aniran incorporant nous continguts, relacions de capes i estils i eines.

Entre altres coses, ContextMaps ofereix els serveis següents:

 • Visualitzar capes cartogràfiques i imatges.
 • Visualitzar diferents estilitzacions preestablertes.
 • Editar i desar estils nous a partir dels existents.
 • Carregar un estil.
 • Activar i desactivar algunes capes.
 • Visualitzar informació d’elements del mapa en passar-hi el cursor per sobre (exemple: municipi, àrea bàsica de salut, secció censal, unitat cartogràfica del mapa geològic...).
 • Remarcar el vial sencer en passar-hi el cursor per sobre.
 • Veure els sentits de circulació.
 • Generar un arxiu amb la imatge que es visualitza, amb opcions de configuració.
 • Obtenir l’adreça URL de l’estil i descarregar-lo amb la configuració del visor.
 • Utilitzar diferents API desenvolupades per l’ICGC.
 • Mesurar distàncies, modificar l’orientació i la inclinació del mapa, tenir visió 2D o 3D.

Els enllaços que es generen de les diferent visualitzacions poden utilitzar-se com a servei de mapa base (Map as a Service o MaaS) en pàgines web i eines de tercers, administracions, empreses i usuaris en general.

  

Novetats

Abril 2023:

 • Actualització de les capes de vials, divisions administratives i toponímia.
 • Informació del relleu basada en el Model Digital del Terreny 5x5m.
 • Incorporació de punts d’interès (POI), voreres i àrees bàsiques de salut.
 • Nou estil estàndard, en el qual es pot visualitzar més informació a cada nivell de zoom (símbols, topònims...).

  

Visor ContextMaps

 

Visor ContextMaps a finestra sencera: https://visors.icgc.cat/contextmaps/

 

URL del servei: https://geoserveis.icgc.cat/vector-tiles/contextmaps//{z}/{x}/{y}.pbf

 

Històric de dades i visor ContextMaps

 

Referències

[1] Esquema OpenMapTiles de tessel·les vector. https://openmaptiles.org/schema/

[2] Especificacions del format Vector Tiles de Mapbox. https://docs.mapbox.com/vector-tiles/reference/

[3] Especificacions dels fulls d'estil per a la visualització de tessel·les vector de Mapbox. https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/style-spec/