Online services (Geoservices) | icgc

Online services (Geoservices)

Use geoinformation online in your applications without downloading

Cartografia vectorial per a les vostres aplicacions mitjançant serveis REST

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Utilitza la informació de Geoíndex en les teves aplicacions compatibles amb geoserveis WMS

WMS Geoíndex

Use basic mapping (topographic maps, orthophotos ...) in your applications, using WMS geoservices, WMTS or vector tiles

Informació d'elevacions, orientació, ombres i pendents per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WCS o WMS

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS i WFS

WMS i WFS Límits administratius

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

Informació de cims emblemàtics i vèrtexs geodèsics per a ser utilitzada en les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS

Grids of 1x1 km and 10x10 km, for species distribution and other purposes 

Grid WMS UTM

Informació topogràfica per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS

Topographic WMS

Vegetation information for your applications through WMS geoservice, such as fires, biomass and biophysical variables of the forest

Zones de vegetació a la imatge NDVI (colors: vermell, correspon a aigua; taronja, a sòl o vegetació morta; groc, vegetació dispersa; verd clar, vegetació abundant; verd fosc, vegetació molt densa)

Add maps and aerial photos of the ICGC with the APIs of ArcGis, Leaflet, Mapbox, OpenLayers ...

How to add maps and aerial photos of the ICGC in Google Earth

ICGC geoservices for desktop applications: Google Earth

Geoservices specifications, frequent problems...

Estat de progrés d'obsolescència programada