Obsolescence of applications, products and services | icgc

Obsolescence of applications, products and services

Planned obsolescence progress status

This page describes the deprecation progress status of applications, products, and services.

The explanation of the fields is as follows:

  • Application, product or service: el nom més usat per a referir-se al producte o servei que es dona de baixa, amb un link a la pàgina on es descriu, en cas que existeixi. Es poden agrupar més d'un producte en una entrada si són solidaris (p.e., una app i el geoservei que consumeix, en cas que sigui exclusiu).
  • Communication of withdrawal date: date from which your information is considered obsolete and users are notified. A margin is given, until the date of final withdrawal, for users to adapt their workflows or applications. 
  • Alternative products: substitute applications, products or services for those that are removed, with their corresponding links.
  • Final withdrawal: date of withdrawal of applications, products or services, at which time any access attempt will result in an error.

 

Current

Application, product or serviceCommunication of withdrawal dateAlternative productsFinal withdrawal
Geoservei WMS Variables biofísiques 19/10/2023Nou WMS Variables biofísiques15/09/2024
Geoservei WMS Riscos geològics 19/10/2023Nou WMS Riscos geològics15/09/2024
Ortofoto 1:5000 (Datacloud of5m_ETRS89)20/06/2024Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial)15/09/2024
Ortofoto 1:2500 (Datacloud of25c_ETRS89)20/06/2024Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial)15/09/2024
Ortofoto 1:25000 (Datacloud of25m_ETRS89)20/06/2024Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial)15/09/2024
Ortofoto Infraroja 1:5000 (Datacloud oi5m_ETRS89)20/06/2024Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial)15/09/2024
Ortofoto Infraroja 1:2500 (Datacloud oi25c_ETRS89)20/06/2024Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial)15/09/2024
Ortofoto Infraroja 1:25000 (Datacloud oi25m_ETRS89)20/06/2024Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial)15/09/2024
Model d'Elevacions del Terreny 15 m (Datacloud met15_ETRS89)20/06/2024Model d’Elevacions del Terreny 5 m15/09/2024
Base topogràfica 1:5000 (Datacloud bt5m)01/01/2023Referencial Topogràfic Territorial (Datacloud topografia-territorial)15/09/2024
Base Topogràfica 1:25 000 (Datacloud bt25m)20/06/2024Referencial Topogràfic Territorial (Datacloud topografia-territorial)15/09/2024
Base Topogràfica 1:50 000 (Datacloud bt50m)20/06/2024ContextMaps15/09/2024
Mapa topogràfic 1:25 000 (Datacloud mtc25m_ETRS89)20/06/2024ContextMaps15/09/2024
Mapa topogràfic 1:50 000 (Datacloud mtc50m_ETRS89)20/06/2024ContextMaps15/09/2024
Mapa topogràfic 1:100 000 (Datacloud mtc100m_ETRS89)20/06/2024ContextMaps15/09/2024
Mapa topogràfic 1:500 000 (Datacloud mtc500m_ETRS89)20/06/2024ContextMaps15/09/2024
Mapa topogràfic 1:2 000 000 (Datacloud mtc2000m_ETRS89)20/06/2024ContextMaps15/09/2024
LANDSAT CAT 250M (Datacloud 250m)20/06/2024--15/09/2024
Cartografia Topogràfica 1:50 000 (Datacloud ct50m_ETRS89)20/06/2024ContextMaps15/09/2024
Geoservei WMS de Mapes i ortofotos base vigents        
(http://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service)
20/06/2024Ortofoto Territorial       
Referencial Topogràfic Territorial       
ContextMaps      
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wms/service
15/09/2024
Geoservei WMS de Mapes i ortofotos base grisos      
(https://geoserveis.icgc.cat/icc_fonstopografic/wms/service)
20/06/2024Ortofoto Territorial       
Referencial Topogràfic Territorial       
ContextMaps      
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wms/service
15/09/2024
Geoservei WMS ràpid de cartografia ràster en coordenades UTM       
(https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wms/service)
20/06/2024Ortofoto Territorial       
Referencial Topogràfic Territorial       
ContextMaps
31/12/2024
Geoservei WMTS de cartografia ràster en coordenades UTM       
(https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wmts/)
20/06/2024Ortofoto Territorial       
Referencial Topogràfic Territorial       
ContextMaps
31/12/2024
Geoservei WMS ràpid de cartografia ràster en coordenades no UTM       
(https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/noutm/wms/service)
20/06/2024Ortofoto Territorial       
Referencial Topogràfic Territorial       
ContextMaps      
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wms/service
31/12/2024
Geoservei WMTS de cartografia ràster en coordenades no UTM       
(https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/noutm/wmts/)
20/06/2024Ortofoto Territorial       
Referencial Topogràfic Territorial       
ContextMaps      
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wmts
31/12/2024
Domini geoserveis.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini galileo.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini indus.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini aries.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini siurana.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini siurana.igc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini shagrat.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini norma.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini rtpccarrers.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini geoserver.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini sagitari.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini mapcache.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini mercuri.icc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024
Domini mercuri.icgc.cat20/06/2024geoserveis.icgc.cat15/09/2024

 

Històric

APPLICATION, PRODUCT OR SERVICECOMMUNICATION OF WITHDRAWAL DATEALTERNATIVE PRODUCTSFINAL WITHDRAWAL
OrtoXpres 19/10/2023WMS Ortofoto Territorial (capa ortofoto provisional)19/04/2024
Base topogràfica 1:500001/01/2023Referencial Topogràfic Territorial30/06/2023
Aplicació Guia de Carrers01/05/2022--01/06/2022
Geoservei WMS d'Ortofoto histórica (WMS Ortofotos substitueix Ortofoto històrica)01/02/2022Ortofoto Territorial31/08/2022
Geoservei WMS Base municipal 1:5000 (bm5m)20/10/2021Divisions Administratives01/07/2022