Geoíndex - Sòls | icgc

Geoíndex - Sòls

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

El visualitzador Geoíndex Sòls facilita l’accés a les informacions del programa de cartografia de sòls del Mapa de sòls 1:25.000 (MS25M) i del Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 (MS250M). Aquesta informació inclou, a més dels mapes i de les seves llegendes, dades sobre la morfologia i les característiques físiques i químiques dels escandalls i observacions que s’han descrit i caracteritzat en aquests treballs, i que serveixen per establir el catàleg dels principals tipus de sòls que apareixen a Catalunya.

El visor, a més, també ofereix alguns mapes temàtics derivats directament de la cartografia a escala 1:25.000: Sòls (Soil Taxonomy System, 1999 i World Reference Base, 2007); material subjacent; drenatge, profunditat i capacitat agrològica; capacitat de retenció d’aigua disponible. 

En la darrera actualització, el visualitzador incorpora el Mapa d’estocs de carboni orgànic en els 30 cm superficials dels sòls agrícoles de Catalunya, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’ICGC, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

 

Darrera actualització

Visor

 

Escandalls i observacions

 

Referències

SSS, 1975. Soil Taxonomy: A basic System of soil classification for making and interpreting soil surveys. Soil Conservation Service. U.S. Departament of Agriculture. Handbook 436. Washington, DD. 754 pp. Illus.

IUSS, 2015. Base referencial de suelos para el recurso suelo 2014, Actualización 2015. Sistema internacional de clasificación de suelos para la nomenclatura de suelos y la creación de leyendas de mapas de suelos. Internatinal Union of Soil Science. Working group Word Reference Base. Informe sobre recursos mundiales de suelos 106. FAO, Roma.

SSS, 1999. Soil Taxonomy. A Basic System for Making and Interpreting Soil Surveys.    
Soil Survey Staff, 2nd edition NRCS US Department of Agriculture, Handbook 436. 

WRB, 2007. Base Referencial Mundial del Recurs Sòl.     
Primera actualització 2007. IUSS Grup de treball WRB. Informes sobre Recursos Mundials de Sòls, 103. FAO. Roma.