Sustainable territory | icgc

Sustainable territory

.

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Treballs d'edafologia i cartografia

Estacions GNSS de l'ICGC, senyals geodèsics de la Xarxa utilitària de Catalunya i sistema de referència ETRS89

.

Un enfocament cartogràfic per a proporcionar indicadors que avaluïn la sostenibilitat dels ecosistemes urbans

Caracterització de les geometries i propietats geomecàniques dels materials subjacents, hidrogeologia i potencial geotèrmic

Informes en els procediments administratius urbanístics i ambientals