• Imprimeix

Descàrregues

Publicacions cartogràfiques

Descàrregues de mapes administratius, vegueries, carreteres, físic, topogràfic, turístic... (JPG, PDF, TIFF)

Referencial Topogràfic Territorial

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

Connector QGIS Open ICGC

Barra d’eines Connector QGIS “Open ICGC” que permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC

Bases de dades i catàlegs

Bases de dades d'allaus, d'esllavissades, d'holotips, d’instal·lacions de geotèrmia superficial, catàlegs de sòls i de la Biblioteca

ContextMaps

ContextMaps és el referent de cartografia topogràfica i temàtica transversal de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Visor de descàrregues

Visualitzador avançat de descàrregues

Cartografia geològica i geotemàtica

Cartografia geològica, edafològica i geotemàtica formalment homogènia a l'escala pròpia de la planificació territorial i urbanística

Cartografia vectorial

Cartografia topogràfica, límits administratius i altres fitxers vectorials per a CAD i SIG

Elevacions

Dades lidar, models digitals d'elevacions i mapes de pendents

GeoDades

Fitxers d'observació GNSS (RINEX), dades sísmiques i altres fitxers que podeu processar

Imatges aèries i de satèl·lit

Fotografies aèries i ortoimatges de diversos nivells d'actualització i de resolució

Llibres en PDF

Recull de catàlegs, llibres antics, tècnics, congressos, toponimia...

Llocs

Noms de lloc i adreces

Mapes en format d'imatge

Mapes topogràfics, antics i d'altres, en formats d'imatge

Mapes per al mòbil

Selecciona el tipus de mapa, àrea i descàrrega cartografia en format Mbtiles, GeoPackage i KMZ per a la teva aplicació mòbil i receptor GPS

Publicacions tècniques

Publicacions tècniques agrupades en diferents branques del coneixement i Revista catalana de geografia

Quadrícules UTM

Quadrícules d’1x1 km i de 10x10 km, per a distribució d’espècies i altres finalitats

Recursos ICGC en obert: GitHub OpenICGC

Recull d'estils, tessel·les, codi i exemples basats en dades ICGC

Obsolescència d'aplicacions, productes i serveis

Estat de progrés d'obsolescència programada

Us ajudem amb les descàrregues?

Teniu algun dubte sobre els fitxers que descarregueu o no trobeu una determinada informació? Us ajudem a solucionar-ho