• Imprimeix

Descàrregues

Referencial Topogràfic Territorial

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

Connector QGIS Open ICGC

Barra d’eines Connector QGIS “Open ICGC” que permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC

Bases de dades i catàlegs

Bases de dades d'allaus, d'esllavissades, d'holotips, d’instal·lacions de geotèrmia superficial, catàlegs de sòls i de la Biblioteca

ContextMaps

ContextMaps és el referent de cartografia topogràfica i temàtica transversal de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Visor de descàrregues

Visualitzador avançat de descàrregues

Cartografia geològica i geotemàtica

Cartografia geològica, edafològica i geotemàtica formalment homogènia a l'escala pròpia de la planificació territorial i urbanística

Cartografia vectorial

Cartografia topogràfica, límits administratius i altres fitxers vectorials per a CAD i SIG

Elevacions

Dades lidar, models digitals d'elevacions i mapes de pendents

GeoDades

Fitxers d'observació GNSS (RINEX), dades sísmiques i altres fitxers que podeu processar

Imatges aèries i de satèl·lit

Fotografies aèries i ortoimatges de diversos nivells d'actualització i de resolució

Llibres en PDF

Recull de catàlegs, llibres antics, tècnics, congressos, toponimia...

Llocs

Noms de lloc i adreces

Mapes en format d'imatge

Mapes topogràfics, antics i d'altres, en formats d'imatge

Mapes per al mòbil

Selecciona el tipus de mapa, àrea i descàrrega cartografia en format Mbtiles, GeoPackage i KMZ per a la teva aplicació mòbil i receptor GPS

Publicacions tècniques

Publicacions tècniques agrupades en diferents branques del coneixement i Revista catalana de geografia

Quadrícules UTM

Quadrícules d’1x1 km i de 10x10 km, per a distribució d’espècies i altres finalitats

Recursos ICGC en obert: GitHub OpenICGC

Recull d'estils, tessel·les, codi i exemples basats en dades ICGC

Obsolescència d'aplicacions, productes i serveis

Estat de progrés d'obsolescència programada

Us ajudem amb les descàrregues?

Teniu algun dubte sobre els fitxers que descarregueu o no trobeu una determinada informació? Us ajudem a solucionar-ho