Atles | icgc

Atles

Reculls de mapes, il·lustracions i informació associada

Breu recull de material de l'Atles: presentació, mapes, talls, tipus litològics, història geològica, Temps geològic, vocabularis...

Atles geològic de Catalunya

Un enfocament cartogràfic per a proporcionar indicadors que avaluïn la sostenibilitat dels ecosistemes urbans 

Sostenibilitat urbana