Imatge | icgc

Imatge

Fotografies aèries actuals i antigues

Fotos aèries

Índex de vegetació de diferència normalitzada

NDVI

Mosaic continu de fotografies aèries, d'elevada qualitat i precisió

Ortofoto convencional

Mosaic continu de fotografies aèries infraroges

Ortofoto infraroja

Mosaic continu d'imatges mensuals captades pel satèl·lit Sentinel-2

Ortoimatges Sentinel-2 mensuals

Mosaic d’imatges color (RGB) captades pels satèl·lits Sentinel-2 (estiu i hivern) i sense núvols ni altres “artefactes”

Ortoimatges Sentinel-2 estacionals

Geoinformació (ortoXpres, ortofoto infraroja, NDVI...) utilitzable en línia en aplicacions compatibles amb el protocol WMS.

Altres imatges aèries

Mosaic ràpid de fotografies aèries, de màxima immediatesa