• Imprimeix

Geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica

Model de superfícies geològiques 3D de Catalunya

Representació tridimensional de les principals unitats estratigràfiques i estructures de Catalunya

A Geological Service for Europe. GSEU

Durant l’any 2021, els serveis geològics europeus van formular la proposta de projecte #GSEU (A Geological Service for Europe)

MA-DHC

Eines per a la modelització i avaluació de xarxes de calefacció i refrigeració urbanes basades en energia geotèrmica i altres fonts renovables

Observatori de la geotèrmia superficial de Catalunya (OGSCat)

Recull l'estat d'avançament dels sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques instal·lades o en fase de projecte

Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat)

Recull d'informació d'instal·lacions geotèrmiques superficials en funcionament i/o en fase de projecte

Geoíndex - Xarxa d'estacions geotèrmiques de Catalunya (XEGCat)

Monitoratge del recurs geotèrmic superficial

MUSE GeoERA

Investiga i avalua els recursos geotèrmics superficials i els possibles conflictes d’ús associats en àrees urbanes europees

Geoíndex - Projecte GeoERA MUSE

Visualització i descàrrega de les capes d’informació generades en el projecte GeoERA MUSE

Esquemes d'aprofitament de la geotèrmia superficial

La geotèrmia superficial és una energia renovable disponible els 365 dies l’any i 24 h al dia que s’aprofita a partir de l’intercanvi de calor amb el terreny en els primers centenars de metres del subsol

Avaluació preliminar de sistemes d'intercanvi geotèrmic en circuit vertical tancat (Geo-SIV)

Programari per a l'avaluació preliminar de Sistemes d'Intercanvi geotèrmic per instal·lacions de climatització i ACS fins a 70 kW

Avaluació del potencial geotèrmic profund (3DHIP Calculator)

Eina d'avaluació del potencial geotèrmic profund mitjançant el càlcul volumètric i l’energia tèrmica recuperable sobre models geològics 3D

Geoíndex - Geotèrmia superficial

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a Catalunya

Geoíndex - Geotèrmia profunda

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya

HotLime GeoERA

Desenvolupar i assajar metodologies d'avaluació, modelització i estimació del potencial geotèrmic en aqüífers carbonàtics profunds

GeoEnergia: Geotèrmia Profunda (GeoEnergia-GP)

L'objectiu principal del nou projecte GeoEnergia-GP de l'ICGC és avançar cap a la quantificació dels recursos energètics de base disponibles

L’ICGC, al Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya

L'ICGC esdevé soci institucional del Clúster i participa en les activitats del Grup de Treball de Geotèrmia per fomentar l'intercanvi de coneixement

Geotèrmia a Catalunya - ICGC

L'ICGC recopila informació geotèrmica i amplia el coneixement del georecurs a Catalunya