• Imprimeix

Geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica

Avaluació del potencial geotèrmic profund (3DHIP Calculator)

Eina d'avaluació del potencial geotèrmic profund mitjançant el càlcul volumètric i l’energia tèrmica recuperable sobre models geològics 3D

Geotèrmia a Catalunya - ICGC

L'ICGC recopila informació geotèrmica i amplia el coneixement del georecurs a Catalunya

L’ICGC, al Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya

L'ICGC esdevé soci institucional del Clúster i participa en les activitats del Grup de Treball de Geotèrmia per fomentar l'intercanvi de coneixement

Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat)

Recull dels sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques instal·lades o en fase de projecte

MUSE GeoERA

Investiga i avalua els recursos geotèrmics superficials i els possibles conflictes d’ús associats en àrees urbanes europees

Geoíndex - Geotèrmia superficial

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a Catalunya

Geoíndex - Geotèrmia profunda

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya