WMS Geotèrmia superficial | icgc

WMS Geotèrmia superficial

WMS Potencial geotèrmic

 

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_pgeot/wms?

Versió: v02 (11/12/2018).

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Potencial geotèrmic per sistemes verticals tancats expressat en termes d'energia (MWh/y)01_AGMBTV11TF1F911_RT1:25.0001:10.000.000
Potencial geotèrmic per sistemes verticals tancats expressat en termes de potència (W)02_AGMBTV11TF1F921_RT1:25.0001:10.000.000

Exemple de petició de servei:

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_pgeot/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=01_AGMBTV11TF1F911_RT&STYLES=&FORMAT=image/png&CRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=817&HEIGHT=836

 

▲ Tornar amunt

 

WMS Dificultat de perforació

 

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_dper/wms?

Versió: v02 (11/12/2018).

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, BMP, JPEG, TIFF, SVG, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Possible presència de carstificació en el subsol01_AGMBTV10SH0F121_PA1:25.0001:10.000.000
Dificultat potencial de perforació02_AGMBTV10TF0F111_RT1:25.0001:10.000.000

Exemple de petició de servei:

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_dper/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=02_AGMBTV10TF0F111_RT&STYLES=&FORMAT=image/png&CRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=817&HEIGHT=836

 

▲ Tornar amunt

 

WMS Informació edafològica

 

URL de connexió 

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_iedf/wms?

Versió: v02 (11/12/2018).

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, BMP, JPEG, TIFF, SVG, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Profunditat de sòl edàfic01_AGMBTV10TF0F211_RT1:25.0001:10.000.000
Conductivitat tèrmica del sòl edàfic02_AGMBTV10TF0F221_RT1:25.0001:10.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_iedf/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=02_AGMBTV10TF0F221_RT&STYLES=&FORMAT=image/png&CRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=817&HEIGHT=836

 

▲ Tornar amunt

 

WMS Informació hidrogeològica

 

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_hidro/wms?

Versió: v01 (11/12/2018)

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Punts amb indicis d'aigües especials i/o termals01_AGMBTV10SH0F231_PT1:25.0001:10.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_hidro/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=01_AGMBTV10SH0F231_PT&STYLES=&FORMAT=image/png&CRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=817&HEIGHT=836

 

▲ Tornar amunt

 

WMS Propietats tèrmiques del subsol

 

URL de connexió

http://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_pter/wms?

Versió: v03 (11/12/2018)

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Distribució vertical de paràmetres tèrmics01_AGMBTV10SH0F441_PN1:25.0001:10.000.000
Conductivitat tèrmica superficial (W/mK)02_AGMBTV10TF0F411_RT1:25.0001:10.000.000
Difusivitat tèrmica superficial (mm²/s)03_AGMBTV10TF0F421_RT1:25.0001:10.000.000
Capacitat tèrmica volumètrica superficial (MJ/m3K)04_AGMBTV10TF0F431_RT1:25.0001:10.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_pter/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=04_AGMBTV10TF0F431_RT&STYLES=&FORMAT=image/png&CRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=817&HEIGHT=836

 

▲ Tornar amunt

 

WMS Temperatures superficials

 

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_tsup/wms?

Versió: v02 (11/12/2018).

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Temperatura mitjana anual superficial (°C)01_AGMBTV10TF0F511_RT1:25.0001:10.000.000
Temperatura mitjana anual superficial del mes més fred (°C)02_AGMBTV10TF0F521_RT1:25.0001:10.000.000
Temperatura mitjana anual superficial del mes més càlid (°C)03_AGMBTV10TF0F531_RT1:25.0001:10.000.000
Semiamplitud tèrmica (°C)04_AGMBTV10TF0F541_RT1:25.0001:10.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_tsup/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.0.0&LAYERS=01_AGMBTV10TF0F511_RT&STYLES=&FORMAT=image/bmp&SRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=817&HEIGHT=836

 

▲ Tornar amunt

 

WMS Severitat del clima

 

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_sclim/wms?

Versió: v01 (11/12/2018)

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Heating Degree Days - HDD (°C*dia/any)01_AGMBTV10TF0F311_RT1:25.0001:10.000.000
Cooling Degree Days - CDD (°C*dia/any)02_AGMBTV10TF0F321_RT1:25.0001:10.000.000
Durada de l’època de calefacció (dia)03_AGMBTV10TF0F331_RT1:25.0001:10.000.000
Durada de l’època de refrigeració (dia)04_AGMBTV10TF0F341_RT1:25.0001:10.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_sclim/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=02_AGMBTV10TF0F321_RT&STYLES=&FORMAT=image/png&CRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=817&HEIGHT=836

 

▲ Tornar amunt

 

WMS Temperatures subsuperficials en el subsol

 

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_tsbs/wms?

Versió: v02 (11/12/2018).

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

 

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Temperatura mínima a 1,5 m de profunditat (°C)01_AGMBTV10TF0F611_RT1:25.0001:10.000.000
Temperatura màxima a 1,5 m de profunditat (°C)02_AGMBTV10TF0F621_RT1:25.0001:10.000.000
Amplitud tèrmica a 1,5 m de profunditat (°C)03_AGMBTV10TF0F631_RT1:25.0001:10.000.000
Profunditat on l'amplitud tèrmica tendeix a 0 °C (m)04_AGMBTV10TF0F641_RT1:25.0001:10.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_tsbs/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.0&LAYERS=02_AGMBTV10TF0F621_RT&STYLES=&FORMAT=image/bmp&SRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=817&HEIGHT=836

 

▲ Tornar amunt

 

WMS Temperatures del subsol en profunditat

 

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_tsp/wms?

Versió: v03 (11/12/2018).

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.

 

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Perfils verticals de temperatura en el subsol01_AGMBTV10SH0F711_PT1:50.0001:10.000.000
Temperatura del subsol a 50 m de profunditat (°C)02_AGMBTV10TF0F721_RT1:50.0001:10.000.000
Temperatura del subsol a 100m de profunditat (°C)03_AGMBTV10TF0F731_RT1:50.0001:10.000.000
Temperatura del subsol a 150 m de profunditat (°C)04_AGMBTV10TF0F741_RT1:50.0001:10.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/icgc_tsp/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&LAYERS=01_AGMBTV10SH0F711_PT&STYLES=&FORMAT=image/png&CRS=EPSG:25831&BBOX=245701,4463864,541889,4772894&WIDTH=817&HEIGHT=836

 

▲ Tornar amunt