Riscos geològics | icgc

Riscos geològics

Avaluació, prevenció i intervenció en riscos geològics

Coneixements bàsics, els riscos geològics a Catalunya, fenòmens lligats a la geodinàmica externa i consells d'autoprotecció

LLISCAT és la base de dades de moviments del terreny

Mecanismes de seguiment de l'evolució de la costa

Dinàmica de la costa

Mapa de prevenció de riscos geològics 1:25.000, Mapa de zones d'allaus 1:25.000...

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Riscos geològics

Sentinel-1 proporciona imatges de Radar d’Apertura Sintètica que permeten fer monitoratge de moviments de la superfície amb precisions mil·limètriques

Servei de mesures del moviment del terreny

Informacions tècniques d'interès i jornades