Geotèrmia per saber-ne més | icgc

Geotèrmia per saber-ne més

Projectes i divulgació

Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya. Grup de Treball de Geotèrmia (GTG). Reunió de presentació del projecte. Sala d'Actes, ICGC. 28 de setembre de 2018

Exposició "Energia geotèrmica: Una aposta de futur sostenible". 17a edició de la Setmana de la Ciència, 2012. CST Pirineus, Tremp (inclou tríptic i pòsters de l'exposició)

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM): https://www.fenercom.com
European Geothermal Energy Council (GEOELEC): http://www.geoelec.eu
Plataforma tecnològica espanyola de geotèrmia (GEOPLAT): http://www.geoplat.org

GeoVic - Explore Victoria online: http://earthresources.vic.gov.au/earth-resources/maps-reports-and-data/geovic 
Island Dam and Geothermal Impact Map: http://mappery.com/map-of/Iceland-Dam-and-Geothermal-Impact-Map
ThermoGIS: https://www.thermogis.nl

Organismes

ICAEN, Institut Català d'Energia
Energia, mines i seguretat industrial, Departament d'Empresa i Coneixement
IDAE, Instituto para la diversificación y ahorro de la energía

European Comission Energy: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
Geothermal Energy Association (GEA): http://www.geo-energy.org/
Geothermal Education Office (GEO): http://geothermal.marin.org/
European Geothermal Energy Council (EGEC): http://egec.info/
International Geothermal Association: http://www.geothermal-energy.org/