Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics | icgc

Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

L'ICGC Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics permet la consulta i descàrrega de dades 3D generades per l’ICGC en l’àmbit dels recursos geològics.

Aquest visor ha estat desenvolupat per GiGa infosystems GmbH i està suportat per GST service (Geosciences in Space and Time). Es recomana utilitzar un navegador web capaç de mostrar contingut WebGL com Firefox, Chrome, Edge, Brave, Opera o Safari.  

 

La informació continguda al visor pot ser visualitzada de manera fàcil i àgil en dos entorns que s’activen i desactiven a través del menú superior de l’aplicació:

 • Entorn 3D, la informació es visualitza en tres dimensions. L’usuari pot seleccionar l’orientació de la vista, canviar l’escala vertical i el color de representació de cadascuna de les capes, generar seccions, interrogar el model i descarregar-se les dades.
 • Entorn 2D, es visualitza l’extensió en una vista en planta de cadascuna de les capes d’informació i és possible generar perforacions verticals (o inclinades) i seccions en qualsevol localització dins el domini del model. 

 

  Amb data de juliol de 2023, el Visor 3D de recursos geològics conté els models següents:

 • Model d’aqüífers en 3D de l’àmbit urbà i periurbà de les ciutats de Girona i Salt i municipis circumdants (v1.0, Maig 2022), desenvolupat en el marc del Projecte GeoERA MUSE.
  Model 3D d’aqüífers de l’àmbit urbà i periurbà de Girona i municipis circumdants, desenvolupat en el marc del projecte MUSE (Management Urban Shallow geothermal Energy, 2018-2021). Més concretament, aquest model conté les unitats litològiques-hidrogeològiques, les estructures geològiques principals i les superfícies topogràfica i piezomètrica de l’àmbit del projecte.
 • Model geotermal en 3D de l’àmbit de la Fossa de l’Empordà (v1.0, Juliol 2022), desenvolupat en el marc del Projecte GeoERA HotLIME.
  Model 3D geotermal de la Fossa de l’Empordà, desenvolupat en el marc del projecte GeoERA HotLime (Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks – Cross-domain Implications and Impacts, 2018-2021). Més concretament, aquest model conté les unitats litològiques, les estructures geològiques principals, el model geotermal amb la distribució en 3D de la temperatura i del potencial geotèrmic de l’aqüífer Formació de calcàries de Girona, la ubicació de les perforacions d’exploració i la superfície topogràfica de l’àmbit del projecte.
 • Model de superfícies geològiques 3D de Catalunya (v1.0, Abril 2023), desenvolupat en el marc del Projecte 3D Catalunya.
  Model 3D de superfícies geològiques que conté les principals superfícies estratigràfiques i estructures geològiques de Catalunya, la ubicació de les principals perforacions d’exploració i la superfície topogràfica i batimètrica de l’àmbit del model.
 • Model geotermal en 3D de l’àmbit de la Fossa del Camp (v1.0, Juliol 2023): Aquest model s’engloba dins del projecte de modelització del potencial geotèrmic de l’àmbit de la Fossa del Camp desenvolupat en el marc del Projecte global Geotèrmia Profunda (GeoEnergia-GP) de l’ICGC.
  La modelització geològica s’ha efectuat amb el recolzament d’un procés d’inversió de dades geofísiques i inclou les unitats litològiques i les estructures geològiques principals juntament amb la ubicació de la perforació d’exploració Reus-1 i la superfície topogràfica de l’àmbit del projecte. La modelització geotermal inclou la distribució calculada en 3D de la temperatura i de l’energia continguda en forma de calor d’acord amb el mètode volumètric USGS "Heat-in-Place (HIP)" (Muffler i Cataldi, 1978) utilitzant l’eina 3DHIP-Calculator (Piris et al., 2020) de diversos aqüífers mesozoics. Els resultats han permès avaluar el potencial teòric de les formacions geològiques principals.
Imatge
Estat del procés de creació de models 3D de recursos geològics a Catalunya. A l’esquerra els models 3D en funció del seu ús potencial. A la dreta l’estat d’elaboració de cadascun d’ells (Juliol 2023).

Estat del procés de creació de models 3D de recursos geològics a Catalunya. A l’esquerra els models 3D en funció del seu ús potencial. A la dreta l’estat d’elaboració de cadascun d’ells (Juliol 2023).

 

Imatge
Anar al Visor ICGC Geoíndex 3D recursos geològics

Visor 3D recursos geològics a finestra sencera. Exemple d'explotació amb generació de perforació virtual  i definició de línia de tall i secció transversal generada pel visor en l’entorn 2D. 

 

Recursos

 

Visualització i format de les dades

 

Referències

 • ICGC (2020). 3D geothermal model of Girona-Salt urban area (NE Catalonia). Version 2.0. Technical reports from the Cartographic and Geological Institute of Catalonia, ICGC.TR-0001/20, 22 p., Government of Catalonia [2 MB].
 • Muffler, P.; Cataldi, R. (1978). Methods for regional assessment of geothermal resources. Geothermics, 7, 53–89. https://doi.org/10.1016/0375-6505(78)90002-0.
 • Piris, G.; Herms, I.; Griera, A.; Gómez-Rivas, E.; Colomer, M. (2020). 3DHIP-Calculator (v1.1) [Software]. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona. CC-BY 4.0.