• Imprimeix

Geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica

Avaluació preliminar de sistemes d'intercanvi geotèrmic en circuit vertical tancat (Geo-SIV)

Programari per a l'avaluació preliminar de Sistemes d'Intercanvi geotèrmic per instal·lacions de climatització i ACS fins a 70 kW

Avaluació del potencial geotèrmic profund (3DHIP Calculator)

Eina d'avaluació del potencial geotèrmic profund mitjançant el càlcul volumètric i l’energia tèrmica recuperable sobre models geològics 3D

GeoEnergia: Geotèrmia Profunda (GeoEnergia-GP)

L'objectiu principal del nou projecte GeoEnergia-GP de l'ICGC és avançar cap a la quantificació dels recursos energètics de base disponibles

Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat)

Recull dels sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques instal·lades o en fase de projecte

L’ICGC, al Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya

L'ICGC esdevé soci institucional del Clúster i participa en les activitats del Grup de Treball de Geotèrmia per fomentar l'intercanvi de coneixement

Geoíndex - Geotèrmia superficial

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica de molt baixa temperatura a Catalunya

Geoíndex - Geotèrmia profunda

Avaluació del potencial de l'energia geotèrmica profunda a Catalunya

HotLime GeoERA

Desenvolupar i assajar metodologies d'avaluació, modelització i estimació del potencial geotèrmic en aqüífers carbonàtics profunds

MUSE GeoERA

Investiga i avalua els recursos geotèrmics superficials i els possibles conflictes d’ús associats en àrees urbanes europees

Geotèrmia a Catalunya - ICGC

L'ICGC recopila informació geotèrmica i amplia el coneixement del georecurs a Catalunya