Soils | icgc

Soils

Edaphological projects and cartography

The Soil Catalog includes the types of soil identified in Geowork IV. Soil map 1: 25,000

Catalogue of soils

Digital soil mapping shows information on different soil properties based on point observations and geostatistical models

Cartografia digital de sòls

Un monòlit és una secció vertical de perfil de sòl que es conserva i preserva en la seva condició natural

Col·lecció de monòlits

Capa superior de l’escorça terrestre composta per una barreja de partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius

La GBSC integra tota la informació que es recopila i genera durant l'execució de les cartografies de sòls

Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex Sòls

Distribució dels sòls en el territori segons la seva morfologia i les seves característiques físiques, químiques i biològiques

Geoíndex Sòls

Towards a climate resilient cross-border mountain community in the Pyrenees

PYRENEES4CLIMA

Automatic stations with continuous recording of soil humidity and temperature located in soils dedicated to the cultivation of vineyards

XMS-Cat