• Imprimeix

Soils

Edaphological projects and cartography

Col·lecció de monòlits

Un monòlit és una secció vertical de perfil de sòl que es conserva i preserva en la seva condició natural

Concepte sòl

Capa superior de l’escorça terrestre composta per una barreja de partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius

Catalogue of soils

The Soil Catalog includes the types of soil identified in Geowork IV. Soil map 1: 25,000

Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)

La GBSC integra tota la informació que es recopila i genera durant l'execució de les cartografies de sòls

Cartografia digital de sòls

La cartografia digital de sòls mostra informació de diferents propietats dels sòls a partir d’observacions puntuals i models geoestadístics

Geoíndex - Sòls

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

Soil monitoring network

Viewer of the network of soil physical parameters stations, with continuous recording of soil and environmental data every 30 minutes