• Imprimeix

Soils

Edaphological projects and cartography

Mapa de sòls 1:25.000 (continu)

Distribució dels sòls en el territori segons la seva morfologia i les seves característiques físiques, químiques i biològiques

Catalogue of soils

The Soil Catalog includes the types of soil identified in Geowork IV. Soil map 1: 25,000

Concepte sòl

Capa superior de l’escorça terrestre composta per una barreja de partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius

Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)

La GBSC integra tota la informació que es recopila i genera durant l'execució de les cartografies de sòls

Cartografia digital de sòls

La cartografia digital de sòls mostra informació de diferents propietats dels sòls a partir d’observacions puntuals i models geoestadístics

Monitoring Network of physical parameters of soils in Catalonia (XMS-Cat)

Automatic stations with continuous recording of soil humidity and temperature located in soils dedicated to the cultivation of vineyards

Col·lecció de monòlits

Un monòlit és una secció vertical de perfil de sòl que es conserva i preserva en la seva condició natural

Geoíndex - Sòls

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

PYRENEES4CLIMA

Towards a climate resilient cross-border mountain community in the Pyrenees