Georiscos i geotècnia | icgc

Georiscos i geotècnia

2020

Articles

Canadian Geotechnical Journal:
Parera, F.; Pinyol, N.; Alonso, E.: Massive, continuous, and non-invasive surface measurement of degree of saturation by shortware infrared images.

Landslides:
Peduto, D.; Oricchio, L.; Nicodemo, G.; Crosetto, M.; Ripoll, J.;Buxó, P.; Janeras, M.: Investigating the kinematic features of an unstable urban ground to and the effects on the exposed facilities by merging multi-source conventional and GBSAR monitoring data: case of Barberà de la Conca (Catalonia, Spain). DOI 10.1007/s10346-020-01500-9.

IEC Informe de resposta ràpida dels efectes del temporal Glòria a Catalunya:
Buxó, P.; Palau, J.: Projecció del risc associat a les esllavissades a Catalunya i eines per a la seva prevenció.

Proc. IAHS, núm. 382:
Rodríguez-Lloveras, X.;Vilà, M.; Mora, O.; Pérez, F.; Pi, R.; Marturià, J.: Detection of subsidence in the Ebro Delta plain using DInSAR: analysis of the measurements and the factors that control the phenomenon, pàg. 803-808.
Rodríguez-Lloveras, X.; Puig-Polo, C.; Lantada, N.; Gili, J. A.; Marturià, J.: Two decades of GPS/GNSS and DInSAR monitoring of Cardona salt mines (NE of Spain) – natural and mining-induced mechanisms and processes, pàg. 167-172.

Catena, volum 187, 104321:
Rodríguez-Lloveras, X.; Machado, M.; Sanchez-Moya, Y.; Calle, M.; Medialdea, A.; Sopeña, A.; Benito, G.: Impacts of sediment connectivity on Holocene alluvial records across a Mediterranean basin (Guadalentín River, SE-Spain).

Ponències a congressos

EGU General Assembly 2020. En línia, maig 2020:
González, M.; Micheo, M. J.; Pinyol, J.; Carles, M. R.; Pi, E.; Vila, M.; Roca, A.: The effects of the storm Gloria in Catalonia: The value of quick-response geological inventories as a tool for risk management.
Marturià, J.; Becerra, J.; Buxò, P.; Abancó, C.; Rodríguez, X.: HEIMDALL, Platform for Landslide emergency/risk management.
Blanco, L.; Garcia-Selles, D.; Pascual, N.; Puig, A.; Salamo, M.; Guinau, M.; Gratacos, Ò.; Muñoz, J. A.; Janeras, M.; Pedraza, O.: Methodology for rockfall activity identification and Machine Learning classification based on Point Clouds monitoring in Montserrat Massif (Spain).

7th Interdisciplinary Workshop on Rockfall Protection. Sapporo, Japó, juny 2020:
Janeras, M.; Buxó, P.; Marturià, J.: How big is big in rockfall? Test of a magnitude scale feasibility.

4th Virtual Geoscience Conference (VGC 2020). Marsella, octubre 2020:
Blanco, L.; García-Sellés, D.; Pascual, N.; Puig, A.; Salamó, M.; Guinau, M.; Gratacós, Ò.; Muñoz, J. A.; Janeras, M.; Pedraza, O.: Rockfall activity identification by means of Terrestrial Laser Scanner and Machine Learning. Case studies at Montserrat Massif and Castellfollit de la Roca (Catalonia, Spain).

Conferències a jornades

Jornada: Riscos naturals i cartografia. Museu d'Història de Catalunya, febrer 2020:
González, M.: Riscos geològics.

Jornada: Una aliança per un delta de l'Ebre més resilient. Deltebre, març 2020:
Marturià, J.: La subsidència al delta de l'Ebre.

Jornada: Riscos geològics a Catalunya: els seus efectes i la seva mitigació. En línia, octubre 2020:
González, M.: Els efectes dels processos geològics sobre el territori.

Docència impartida

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics. Universitat de Barcelona/Universitat Autònoma de Barcelona. Assignatura: Geotècnia. Sortida al camp. Visita als treballs de protecció i monitoratge de despreniments rocosos a Montserrat. M. Janeras.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Tesi doctoral de la Universitat Politècnica de Catalunya. "Establiment del comportament geomecànic del massís rocós de la Muntanya de Montserrat com a base per a la gestió sostenible del risc de despreniments a la zona del Monestir i accessos". Doctorant: M. Janeras. Tutors de l'ICGC: J. Palau, P. Buxó.

TEM UAB/ICGC Màster en geoinformació Local Rainfall Analysis: Integració del submòdul Python d’anàlisi de pluges de la plataforma HEIMDALL a l'aplicació de QGIS. Estudiant: M. Solanich. Tutors de l'ICGC: J. Marturià, W. Szczerban.

2019

Articles

Proceedings 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring. Atenes, Grècia, maig 2019:
Núñez-Andrés, M. A., Buill, F., Puig, C., Lantada, N., Prades, A., Janeras, M., Gili, J. A.: Comparison of geomatic techniques for rockfall monitoring

Science of the Total Environment, vol. 693, 133557. Ed. Elsevier. Països Baixos:
Shu, H., Hürlimann, M., Molowny, R., González, M.,Pinyol, J., Abancó, C., Ma, J.: Relation between land cover and landslide susceptibility in Val d'Aran, Pyrenees (Spain): Historical aspects, present situation and forward prediction

Geophysical Research Abstracts, vol. 21. EGU, 2019:
Vilà, M., Pi, R.,González, M.,Pinyol, J.: Development of a geologic information system useful for urban planning and risk management: El Papiol case study (Barcelona Metropolitan Area)

Ponències a congressos

EGU General Assembly 2019. Viena (Àustria), abril 2019:
Hürlimann, M., Shu, H., Molowny, R., González, M.,Pinyol, J.: Will landslide susceptibility decrease in high mountain areas due to future land cover changes? Inventory and modelling results from the Val d’Aran, Pyrenees.

BSG Annual Meeting. Sheffield (Regne Unit), setembre 2019:
Abancó, C.,Rodríguez-Lloveras, X., Marturià, J., Buxó, P., Vendrell, J.: HEIMDALL: An operational tool to analyse scenarios in landslide emergencies.

Speaker's Corner, Security Research Event. Helsinki (Finlàndia), novembre 2019:
Vendrell, T. de C., Barth, J. B., Friedemann, M., Becerra, J.: Multi-Hazard Cooperative Management Tool for Data Exchange, Response Planning and Scenario Building. HEIMDALL. Dissemination Action.

11th Cross-disciplinary workshop on sustainability. Barcelona, novembre 2019:
Hürlimann, M., Shu, H., Rodríguez, S., Molowny, R., Medina, V., Puig, C., Vaunat, J., Lloret, A., Moya, J., González, M.,Pinyol, J.: Influence of future land cover and climate changes on shallow slope failures: a case study from Val d’Aran, Pyrenees (Spain)
Pinyol, J., Montilla, J., González, M.: Preliminary estimation of Mencui Landslide volume using LIDAR data. Case study from Pyrenees (Spain)

Conferències a jornades

Jornada "La gestió de les inundacions". ICGC-CST Pirineus. Tremp, octubre 2019:
Sunyer, J.: Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)

Jornada del projecte U-Geohaz. ICGC. Barcelona, novembre 2019:
Becerra, J.: El proyecto Heimdall. Herramienta de gestión cooperativa multirriesgos para el intercambio de datos y la planificación de respuestas: aplicación a riesgos de deslizamientos.

Docència impartida

Màster d'Enginyeria del Terreny. Escola Tècnica Superior de Camins, Canals i Ports de Barcelona. Abril 2019:
Janeras, M.: Estabilitat de talussos.

Curso especialista en investigación y recuperación de aguas subterráneas y suelos contaminados. Col·legi Oficial de Geòlegs. Barcelona, abril 2019.
Querol, N.: Bases del subsuelo y los recursos disponibles.

Universitat de Vic. Maig 2019:
Janeras, M.: Estabilitat dels vessants, el risc/perillositat, i una exposició de casos d'estudi que es porten des de l'ICGC.

Protecció Civil, Departament d'Interior. Maig, 2018:
Buxó, P., Marturià, J.: Sessió 1: Els moviments del terreny en la Protecció Civil.
Buxó, P., Marturià, J.: Sessió 2: Els moviments del terreny en la Protecció Civil.

Curs Inspectors Mossos d'Esquadra. ICGC, novembre 2019:
Pinyol, J.: Identificació i mitigació de riscos naturals.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Tesi de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya: "Establiment del comportament geomecànic del massís rocós de la Muntanya de Montserrat com a base per la gestió sostenible del risc de despreniments a la zona del Monestir i accessos". Doctorand: M. Janeras. Tutors de l'ICGC J. Palau, P. Buxó.

Treball final del Màster en Geoinformació. Universitat Autònoma de Barcelona: "Aplicació al sistema d'informació del seguiment geològic i geotècnic de la xarxa de FGC". Autor: R. Barranquero. Tutors: W. Szczerban, D. Santana.

Treball final del Màster en Enginyeria del Terreny. Universitat Politècnica de Catalunya: "Monitorización de movimientos de bloques rocosos mediante técnicas geomáticas massives y automáticas. Aplicación al sector "Agulles" (Montserrat)". Autor: B. Placer. Tutors: M. Janeras, J. Gili.

Treball final del Màster en Riscos geològics. Universitat de Barcelona-Universitat Autònoma de Barcelona: "Comunicació del risc geològic a diversos grups d'audiència: Estudi del cas concret de Barberà de la Conca". Autor: P. Oliveras. Tutors: J. M. Vilaplana, C. Abancó.

Tesi de final de Màster en Riscos Geològics. Universitat de Barcelona. "TFM Caracterització de l'esllavissada d'Es Assossiats (Mencui, Pallars Sobirà)". Autor: J. Montilla. Tutor de l'ICGC: J. Pinyol.

2018

Llibres

The ever growing use of Copernicus across Europe's regions. A selection of 99 user stories by local and regional authorities. Parlament Europeu. Brussel·les, novembre, 2018.
Mora, O., Pérez, F., Marchán, J. F., Marturià, J., Corbera, J.:Measures of Surface moviments in Catalonia using Sentinel-1 data

Articles

Intrieri, E., Gigli, G., Gracchi, T., Nocentini, M., Lombardi, L., Mugnai, F., Frodella, W., Bertolini, G., Carnevale, E., Favalli, M., Fornaciai, A., Marturià, J., Mucchi, L., Nannipieri, L., Rodriguez-Lloveras, X., Pizziolo, M., Schina, R., Trippi, F., Casagli, N.: Application of an ultra-wide band sensor-free wireless network for ground monitoring
Engineering Geology, núm. 238, pàg. 1-14. Maig, 2018.

Janeras, M., Gili, J. A., Guinau, M., Vilaplana, J. M., Buxó, P., Palau, J.: Lessons learned from Degotalls rock wall monitoring in the Montserrat Massif (Catalonia, NE Spain)
Proceedings 4th Rock Slope Stability Symposium (RSS-2018). França, novembre 2018.

Janeras, M., Gili, J., Palau, J., Buxó, P.: Checking the complementarity of different LiDAR / photogrammetry terrain models for rockfall mitigation in a demanding environment
Procedings 3rd Virtual Geoscience Conference. Canadà, agost 2018.

Núñez-Andrés, M. A., Buil, F., Hürlimann, M., Abancó, C.:Multi-temporal analysis of morphologic changes applying geomatic techniques. 70 years of torrential activity in the Rebaixader catchment (Central Pyrenees)
Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10:1, 314-335, DOI: 10.1080/19475705.2018.1523235. Desembre, 2018.

Provost, F., Malet, J.-P., Hibert, C., Helmstetter, A., Radiguet, M., Amitrano, D., Langet, N., Larose, E., Abancó, C., Hürlimann, M., Lebourg, T., Levy, C., Le Roy, G., Ulrich, P., Vidal, M., Vial, B.: Towards a standard typology of endogenous landslide seismic sources.
Earth Surface Dynamics, núm. 6, pàg. 1059-1088. 2018.

Conferències a jornades

La lluita contra el canvi climàtic al Delta de l'Ebre: mesures d'adaptació i mitigació. LIFE EBRO-ADMICLIM – Adaptation and mitigation measures to climate change in the Ebro Delta LIFE13/ENV/ES/001182. ICGC, maig 2018:
Marturià, J.: Caracterització de la subsidència al delta de l'Ebre.

Commemoració 25 anys empresa GeoAmbient. Octubre 2018:
Ripoll, J.: Visualitzador de la Base de dades de sondejos de Catalunya (BDSoC).

Jornada sobre riscos geològics. ICGC-CST Pirineus. Tremp, octubre 2018:
Buxó, P.: Les esllavissades: classificació, perillositat i risc.

Docència impartida

Curs de sotsinspectors de Bombers. Formació en riscos geològics. Març 2018:
González, M., Pinyol, J.: Riscos geològics.

Màster d'Enginyeria del Terreny. Assignatura Estabilitat de Talussos. Escola de Camins. Abril 2018:
Buxó, P., Barberà, M., Santana, D., Abanco, C.: Riscos geològics.

Cos dels Mossos d'Esquadra. Formació en treballs de protecció contra els despreniments rocosos i les crescudes torrencials a Montserrat. Jornada de formació de riscos geològics a les Unitats de Subsòl i de Muntanya. Maig, 2018:
Buxó, P., Barberà, M., Santana, D., Abanco, C.: Riscos geològics.

Seminari "Gestió del risc geològic a l'ICGC". Graus de Biologia i Ciències Ambientals. Universitat de Vic. Maig 2018:
Janeras, M.: Geologia i SIG.

Curs per a inspectors generals del Sistema de Gestió de Talussos de la XCG. DTES, novembre 2018:
Janeras, M.: Riscos geològics i infraestructures. Jornada pràctica de camp.
Janeras, M., Buxó, P., Abanco, C., López Pacheco, F., Prat, E.: Riscos geològics i infraestructures.

Los peligros naturales en la provincia de Granada. El relevante papel de los ayuntamientos. Diputación de Granada. Novembre 2018:
Marturià, J.: Riesgos geológicos en la ordenación del territorio y planificación urbana. Experiencia del Instituto Geológico de Catalunya.

Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics de la UB/UAB. Barberà de la Conca, desembre 2018:
Buxó, P., Ripoll, J.: Mètode d'auscultació del terreny.
González, M., Janeras, M., Pinyol, J., Martí, G.: Visita i xerrada.

Grau d'Enginyeria Civil (UPC). Assignatura "Engineering Geology". Barcelona, 2018:
Abancó, C. (professora associada del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'ETSCCPB): Classes de teoria.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Tesi de final de Màster en Enginyeria Civil. CTTC University of Salerno. Civil Engineering Departament. "Ground-Based Synthetic Aperture Radar Analysis: Case of Barberà de la Conca. Validation of the measurements and kinematic reconstruction". Autor: L. Oricchio. Col·laborador: J. Ripoll.

Tesi de final de Màster. Universitat Autònoma de Barcelona, MTIG. "Visualització i consulta de la informació disponible de la base de dades de moviments del terreny (subsidències Catalunya)". Autor: K. González. Directors: J. Marturià, W. Szczerban.

Tesi de final de Màster en Riscos geològics. Universitat de Barcelona. "Millora metodològica per a la detecció i caracterització de despreniments amb dades LiDAR terrestre a la Muntanya de Montserrat". Autor: M. Garcia. Directors: M. Guinau, X. Blanch. Col·laborador: ICGC.

Visita

Visita i xerrada als estudiants del Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics de la UB/UAB, especialitat en Riscos Geològics. ICGC, desembre 2018.

Vídeos

Temps al temps: Les inundacions i els moviments de vessant.

2017

Llibres

Corominas, J., Moya, J., Janeras, M. (ed.): RocExs 2017, 6th Interndisciplinary Workshop on Rockfall Protection, pàg. 261. International Center for Numerical Methods in Engineering, Barcelona. ISBN: 978-84-946909-4-5.

Articles

Advancing Culture of Living with Landslides. Workshop on World Landslide Forum, WLF 2017. Abstracts:
Janeras, M., Buxó, P., Domènech, G., Pons, J., Prat, E., López, F.: Development of a Rockfall Risk Mitigation Plan in the Montserrat Massif (Central Catalonia, Spain), pàg. 677-684.
Marturià, J., González, M., Pinyol, J., Barberà, M., Buxó, P.: The role of ICGC on urban and territorial planning: the geological hazard in Catalonia, pàg. 891-898.
Mateos, R. M. et al (entre ells Buxó, P., González, M.): Integration of Geohazards into Urban and Land-Use Planning. Towards a Landslide Directive. The EuroGeoSurveys Questionnaire, pàg. 1067-1072.

IX Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Abstracts. Santander, juny:
González, M., Pinyol, J., Ramisa, J., Querol, N.,Marturià, J.:


Herrera, G., Materos, R. M., García-Davalillo, J. C., Alonso, V., Mulas, J., Hernández, M., Buxó, P., González, M., Pinyol, J., Marturià, J.:
Hürlimann, M., Vaunat, J., Oorthuis, R., Lloret, A., Moya, J., Puig-Polo, C., Fraccica, A., González, M., Pinyol, J., Buill, F., Núñez-Andrés, A., Romero, E., Abancó, C., Martínez, J., Raïmat, C., Copons, R.:
Janeras, M.: ¿Qué nos enseña la pared de Degotalls en Montserrat sobre los desprendimientos de roca?
López, F., Prat, E., Janeras, M., Buxó, P.: Estabilización de la ladera del Molinet tramo final del paseo marítimo de l’Estartit (Girona).
Pinyol, J., Hürlimann, M., Furdada, G., Moysset, M., Palau, R. M., Victoriano, A., González, M., Moya, J., Guinau, M., Raïmat, C., Fañanás, C.:
Prat, E., Rodríguez, H., Ferré, A., López, F.,Janeras, M., Comellas, J.: Inestabilidades de ladera en una carretera de montaña: talud 23 de Port Ainé (Pirineo de Lleida).
Rodríguez-Lloveras, X., Marturià, J., López, F., Buxó, P., Mucchi, L., Gigli, G., Fornaciai, A., Schina, R., Trippi, F.: Barrio de l’Estació (Sallent), de zona residencial a zona experimental. Monitorización de movimientos del terreno mediante el sistema Wi-Gim.
Santana, D., Pons, J., Rodríguez, H., Prat, E., López, F.,Janeras, M., Buxó, P., Comellas, P., Ferrer, A., Paret, D.: Plataforma on-line para el seguimiento geológico y geotectónico de la red ferroviaria de FGC.

Domènech, G., Corominas, J., Mavrouli, O., Merchel, S., Abellán, A., Pavetich, S., Rugel, G.: Calculation of the rockwall recession rate of a limestone cliff, affected by rockfalls, using cosmogenic chlorine-36. Case study of the Montsec Range (Eastern Pyrenees, Spain).
Geomorphology.

González, M., Pinyol, J., Ramisa, J., Querol, N., Marturià, J.: La base de dades de moviments del terreny de Catalunya (LLISCAT): Una eina per a la gestió dels riscos geològics.
Revista Catalana de Geografia, núm. 57. ICGC.

Herrrera, G., Mateos, R. M., García-Davalillo, J. C. et al (entre ells Buxó, P., González, M.): Landslide databases in the Geological Surveys of Europe.
Landslides (First Online: 28), octubre 2017.

Janeras, M., Jara, J. A., Royán, M. J.,Vilaplana, J. M., Aguasca, A., Fàbregas, X., Gili, J. A., Buxó, P.: Multi-technique approach to rockfall monitoring in the Montserrat massif (Catalonia, NE Spain).
Engineering Geology, 219(2017), pàg. 4-20.

Janeras, M., Marturià, J., Jara, J. A., Buxó, P.:Monitoratge del moviment del terreny en la gestió dels riscos geològics.
Revista Catalana de Geografia, núm. 57. ICGC.
Extret de la xerrada: Monitoratge dels riscos de moviment del terreny a l’ICGC. Jornada sobre monitoratge del terreny com a eina de gestió del risc i presentació del projecte europeu Wi-GIM. ICGC, gener de 2017.

Marturià, J., Janeras, M., Buxó, P.: Suport a la planificació territorial i urbana en matèria de riscos geològics.
Revista Catalana de Geografia, núm. 57. ICGC.

Palau, R. M.,Hürlimann, M., Pinyol, J., Moya, J., Victoriano, A., Génova, M., Puig-Polo, C.: Recent debris-flows in the Portainé catchment (Eastern Pyrenees, Spain). Analysis of monitoring and field data focussing on the 2015 event.
Landslides, pàg. 1161-1170.

Pinyol, J., González, M., Moysset, M.: Preliminary estimation of Aubeta debris flow deposition and erosion volumes using LIDAR data.
JTC1 Workshop on Advances in Landslide Undersanding. Barcelona, maig 2017.

Pinyol, J., González, M., Moysset, M.: Càlcul del volum de material mobilitzat, mitjançant dades lidar, pel corrent d’arrossegalls de juny de 2013 en el Barranc de l’Aubeta.
Revista Catalana de Geografia, núm. 57. ICGC.

Ponències a congressos

Geophysical Research Abstracts, vol. 19. EGU General Assembly 2017:
Herrera, G. and the Earth Observation and Geohazards Expert Group (entre ells Buxó, P., González, M.): Landslide database review in the Geological Surveys of Europe.
Hürlimann, M., Palau, R. M., Berenguer, M., Pinyol, J.: Analysis of the rainfall conditions inducing torrential activity in the Portainé catchment (Eastern Pyrenees, Spain). Geophysical Research Abstracts, vol. 19. EGU2017-12494.
Moya, J., Grandjean, G., Copons, R., Vaunat, J., Buxó, P., Colas, B., Darrozes, J., Gasc, M., Guinau, M., Gutierrez, F., Garcia, J. C., Virely, D., Crosetto, M., Mas, R.: Large landslides in the Pyrenees: preliminary tasks carried out for a harmonized cross-border risk analysis.

Tecnologie innovative per il monitoraggio di eventi franosi: l’esperienza del progetto Wi-GIM Life. Polo Universitario di Prato. Florència, març 2017:
Marturià, J.: Subsidence in Sallent, analysis of the phenomena and Wi-GIM System performance.

IX Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Santander, setembre 2017:
González, M., Pinyol, J., Ramisa, J., Querol, N., Marturà, J.: La base de datos de movimientos del terreno de Cataluña (LLISCAT): Una herramienta para la gestión de los riesgos geológicos.

Conferències a jornades

Jornada sobre monitorització del terreny com a eina de gestió del risc i presentació del projecte europeu Wi-GIM. ICGC. Barcelona, gener 2017:
Janeras, M.:


Rodríguez, X.:

Jornada de geotècnia i geologia urbana. ICGC. Barcelona, maig 2017:
Ripoll, J.:


Vilà, M.:

Riscos torrencials als Pirineus i al vessant nord de Portainé. ICGC-CST Pirineus. Tremp, novembre 2017:
Janeras, M.:


Docència impartida

Cos d’agents rurals. Sessió formativa. Torrefarrera, abril 2017:
González, M., Pinyol, J.: Riscos geològics.

Actuacions de mitigació del risc geològic a Montserrat. Montserrat, abril 2017:
Enginyeria geològica: Estabilitat de talussos.

Màster Universitario en Formación de Profesores de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Curs de formació transversal. Taller de riscos geològics. Universidad de Alcalá de Henares, abril (curs 2016-2017) i novembre (curs 2017-2018):
González, M.: Assignatura: Nuevas tecnologies y geologia. Nuevos recursos: nuevas formes de ensenyar, nuevas formas de aprender.

Graus de Biologia i Ciències Ambientals (Universitat de Vic). Assignatures de Geologia i SIG. Vic, maig 2017:
Enginyeria geològica: Gestió del risc geològic a l’ICGC.

UB + UAB. Assignatura “Mètodes d’auscultació del terreny”. Barberà de la Conca, desembre 2017:
Geologia aplicada: Sortida per Barberà de la Conca per observar els recursos minerals i els riscos geològics.

Visita d'estudiants del Màster de recursos minerals i riscos geològics de la UB + UAB especialitzat en riscos geològics. ICGC. Barcelona, desembre 2017.

Sortides al camp

Enginyeria geològica: 6th Interdisciplinary Workshop on Rockfall Protection (RocExs-2017). Montserrat, maig 2017.

2016

Llibres

Aversa et al. (ed.) (2016): Landslides and Engineered Slopes. Experience, Theory and Practice. Associazione Geotecnica Italiana. ISBN 978-1-138-02988-0:
González, M., Pinyol, J., Oller, P. (2016):

, pàg. 999-1002.
Hürlimann, M., Lantada, N., González, M., Pinyol, J. (2016): , pàg. 1129-1136.
Pinyol, J., González, M., Oller, P. (2016): , pàg. 1631-1636.

Llasat, M. C., Corominas, J., García, C., Quintana, P., Turco, M. (2016):


Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. ISBN 9788499653174 (IEC), ISBN 9788439394488 (Generalitat de Catalunya).

Oms, O., Climent, F., González, M. (ed.) (2016): Excursiones geológicas por la Cataluña Central. Monografia tècnica, núm. 6, 196 pàg. ICGC:
Vilaplana, J. M., Royán, M. J., Fontquerni, S., Janeras, M., González, M. (2016): Los desprendimientos de rocas en la montaña de Montserrat. Un riesgo geológico relevante. Excursiones geológicas por la Cataluña Central, pàg. 79-96. ICGC.

Articles

EGU General Assembly Conference Abstracts, vol. 18. Viena, abril 2016:
Janeras, M., Domènech, G., Pons, J., Prat, E., Buxó, P.: Rockfall hazard assessment by means of the magnitude-frequency curves in the Montserrat Massif (central Catalonia, Spain): first insights, pàg. 13341.
Marturià, J., Lopez, F., Gigli, G., Intrieri, E., Mucchi, L., Fornaciai, A.: Integrating wireless sensor network for monitoring subsidence phenomena, pàg. 13110.
Mucchi, L., Trippi, F., Schina, R., Fornaciai, A., Gigli, G., Nannipieri, L., Marturià, J., Carnevale, E.: Wi-GIM system: a new wireless sensor network (WSN) for accurate ground instability monitoring, pàg. 8620.

Bacardit, M., Moner, I., Gavaldà, J., Martí, G., García, C. (2016): Human-triggered slab avalanche properties from the Catalan Pyrenees, pàg. 541-544.
Proceedings de la Conference International Snow Science Workshop. Breckenridge, CO-USA.

Esteve, S., Sunyer, J., Culí, L., Cirés, J., Alias, G., Enrique, P. (2016): El complejo intrusivo diorítico-gabroico de Susqueda (Macizo Montseny-Guilleries, Catalunña): unidades litológicas y características petrográficas.
Geogaceta, vol. 60, pàg. 99-102. ISSN: 0213-683X.

García, C., Martí, G. (2016): Balanç nivològic i d’allaus de la temporada 2015-2016 al Pirineu de Catalunya.
Revista Associació per al coneixement de la neu i les allaus. Barcelona.

Salvador, F., Salvà, G., Vilar F., García C.: Contribución al análisis nivométrico del Pirineo oriental: La Molina 1956-1996, núm. 10, pàg. 365-374.
Proceedings del X Congreso Internacional AEC: Clima, sociedad, riesgos y ordenación del territorio. Alacant, octubre 2016.

Ponències a congressos

XIV Reunión Nacional de Geomorfología. Málaga, juny 2016:
Royán, M. J., Vilaplana, J. M., Janeras, M., Abellán, A.: Detección e inventario de desprendimientos de rocas mediante el seguimiento con LiDAR Terrestre en la Montaña de Montserrat (Catalunya, España).

FLOODrisk 2016. 3rd European Conference on Flood Risk Management Innovation, Implementation, Integration. Lió, octubre 2016:
Sánchez-Arcilla, A., Gracia, V., Garcia-Leon, M., Lin-Ye, J., Oller, P., González, M., Pinyol, J.: Coastal flooding hazards in restricted domains. A Mediterranean case.

3rd RSS Rock Slope Stability conference. Lió, novembre 2016:
Janeras, M., Jara, J. A., López, F., Marcè, A., Carbonell, T., Elvira, A.: Development of a wireless sensor network for rock mass deformation monitoring in the Montserrat Massif.

Workshop Snow monitoring and modelling initiatives in Spain based on ground and satellite data. Organitzat per IGME, CSIC, COST ACTION ES1404 (HrmoSnow). Granada, novembre 2016:
García, C.: Snowpack measurements in the Catalan Pyrenees for avalanche forecasting.

Conferències a jornades

Divendres de Biologia i Geologia, 4a sessió. CESIRE. Barcelona, febrer 2016:
González, M.: Riscos geològics. Vivim en un lloc segur?

XXII Asamblea General Ordinaria de la ASGMI. Bogotà, juny 2016:
Palau, J.: Los riesgos geológicos y el planeamiento urbanístico en Catalunya.

Workshop Dal monitoraggio allà gestione delle frane sul territorio. L’esperienza del progetto LIFE+ Wi GIM (Wireless sensor Network for Ground Instability Monitoring). Regione Emilia-Romagna, setembre 2016:
Marturià, J.: Terrain monitoring on the subsidence involved site of Sallent.

Allaus de neu i la seva cartografia. CST Pirineus. ICGC. Tremp, novembre 2016:
Costa, O.: Cartografies i eines que ofereixen l’ICGC per gestionar les allaus.

Pòsters a congressos

INSPIRE 2016. Barcelona, setembre 2016:
Marturià, J., González, M., Pinyol, J., Querol, N., Barberà, M., Escriu, J., Buxó, P.: The Geological Risks Information System: Strategy for Adaptation to INSPIRE.
Querol, N., Pinyol, J., González, M., Marturià, J., Oller, P., García-León, M., Gràcia, V.: Integrated Coastal Alert System (iCOAST) project: An opportunity for an Inspire approach.

Docència impartida

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Geoparc de la Catalunya Central. AEPCT. Manresa. 2016:
González, M., Pinyol, J., Torres, M., Anguita, S.: Construye y comparte tu propio mapa geotemático con Instamaps.
Visita de camp “Los desprendimientos de rocas en la Montaña de Montserrat: un riesgo geológico relevante”.

Màster en Enginyeria Geològica i de Mines / Enginyeria del Terreny. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 2016:
Assignatura: Estabilitat de Talussos. Visita a les actuacions de mitigació del risc geològic a Montserrat.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Treball final de màster en geoinformació: Creació d’un SIG amb visor web en base a Instamaps per al seguiment geologic i geotècnic de la xarxa ferroviària de FGC. Autor: A. Acedo. Beca de pràctiques a l’ICGC dins del projecte 002397 (Seguiment geològic i geotècnic de la xarxa FGC). Tutors: M. Torres, J. Marturià.

Treball de grau d’enginyeria geologica: Caracterització dels moviments del terreny a la zona de Cardona. Autor: J. Fabian. Tutors: J. A. Gili (UPC), J. Marturià (ICGC).

Visites

Alumnes de l’assignatura optativa d’Anàlisi de riscos geològics del Grau de Geologia de la UAB (maig de 2016).
Alumnes de l’assignatura de Geologia general del 1er Curs del Grau d’Enginyeria Geològica de la UPC-UB (desembre de 2016).
Estudiants del Màster de Recursos Minerals & Riscos Geològics, especialitat de Riscos Geològics, de la UB-UAB (desembre de 2016).
Explora els riscos geològics: Caiguda de roques. Visita de terreny a l’estret de Malanyeu i jaciment de Fumanya. Organitzat per l’Exploratori dels recursos de la Natura (UPC).
Field trip “Rockfall risk mitigation in the Montserrat Massif” in Natural hazards excursion to Catalonia by NGI (Norwegian Geotechnical Institute).

2015

Llibres

Martí, G., García, C., Oller, P. (2015): “The contribution of Mountain Cartography in Avalanche Forecasting and Prevention in Catalonia”
Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, vol. 21, pàg. 161-170. Ed. Karel Kriz. Viena.

Articles

González, M. (2015): El agua y los riesgos naturales
Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales, núm. 77, pàg. 45-53.

López-Moreno, J. I., Revuelto, J., Gilaberte, M., Morán-Tejeda, E., Pons, M., Jover, E., Esteban, P.; García-Sellés, C., Pomeroy, J. W. (2015): The effect of slope aspect on the response of snowpack to climate warming in the Pyrenees
Theoretical and Applied Climatology, volum. 117, núm. 1-2, pàg. 207-219.

Pons, M., López-Moreno, J. I., Esteban, P., Macià, S., Gavaldà, J., García-Sellés, C., Rosas, M., Jover, E. (2015): Influencia del cambio climático en el turismo de nieve del Pirineo. Experiencia del proyecto de investigación NIVOPYR
Pirineos, 169.

Tomàs, R., Romero, R., Mulas, J., Marturià, J. J., Mallorquí, J. J., López-Sánchez, J. M., Herrera, G., Gutiérrez, F., González, P. J., Fernández, J., Duque, S., Concha-Dimas, A., Cocksley, G., Castañeda, C., Carrasco, D., Blanco, P. (2015): Radar interferometry techniques for the study of ground subsidence phenomena: a review of practical issues through cases in Spain
Environmental Earth Sciences, 71, 163-181.

Vilà, M., Martínez-Lladó, X. (2015): Approaching earth surface geochemical variability from representative samples of geological units: The Congost River basin case study
Journal of Geochemical Exploration. DOI: 10.1016/j.gexplo.2014.08.013148: 79-95.

Ponències a congressos

INSPIRE Geospatial World Forum. Lisboa. Maig 2015:
Martí, G., Chiambretti, I., Nairz, P.: Snow avalanche warning services cooperation in Europe

International Symposium Geohazards and Geomechanics (ISGG). Warwick. Setembre 2015:
Janeras, M., Jara, J. A., López, F., Marturià, J., Royán, M. J., Vilaplana, J. M., Aguasca, A., Fàbregas, X., Cabranes, F., Gili, J. A. (2015): Using several monitoring techniques to measure the rock mass deformation in the Montserrat Massif

Conferències a jornades

Landslides and Subsidence Working Group Meeting. Brussel·les. Febrer 2015:
Buxó, P.: Presentació de l’ICGC

AEPECT. Cicle de conferències “La geologia és notícia”. Girona. Febrer 2015:
González, M.: Riscos geològics. Vivim en un lloc segur?

FIREfficent: Operational tools for improving efficency in wildfire risk reducció in EU landscapes. Seminari de treball sobre planificació del risc d’incendis forestals i altres riscos naturals. Barcelona. Febrer 2015:
Martí, G., Gonzàlez, M.: La predicció d’allaus a Catalunya

Seminari Tècnic Local. Barcelona. Barcelona. Abril 2015:
Buxó, P.: Els riscos geològics i el planejament urbanístic

Seminari de canvi climàtic i riscos territorials a Catalunya : Nous reptes i oportunitats professionals. AGCP, Colgeocat, COAMB. Barcelona. Maig 2015:
Buxó, P.: L’estudi d’identificació de risc geològic (EIRG) com a eina bàsica del planejament municipal i de l’ordenament urbanístic

DTES Formació 2015. Barcelona. Octubre 2015 (1a sessió):
Buxó, P., Güell, A.: Els riscos geològics i el planejament urbanístic

DTES Formació 2015. Barcelona. Octubre 2015 (2a sessió):
Janeras, M.: Els riscos geològics i el planejament territorial i urbanístic
González, M.: El Mapa per a la prevenció dels riscos geològics de Catalunya 1:25 000
Marturià, J.: Esfondraments: subsidències i col·lapses
Prat, E.: Despreniments i lliscaments
Costa, O.: Allaus i fluxos hiperdensos
Janeras, M.: Mitigació i gestió del risc geològic

Exploratori dels recursos de la natura: Els riscos geològics. Berga. Octubre 2015:
Janeras, M.: Caiguda de roques i visita al despreniment de Matanyeu

VI Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales. Sevilla. Novembre 2015:
Martí, G., Chiambretti, I., Nairz, P.: European cooperation to warn about snow avalanches : The European Avalanche Warning Services (EAWS)

Assemblea General de l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus. Novembre 2015:
Costa, O.: La cartografia d’allaus del Pirineu català

Cicle de conferències d’allaus de neu. CST Pirineus. Tremp. Desembre 2015:
Costa, O.: Les allaus. Estudi i prevenció del risc

Pòsters a congressos

8th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information System (EUREGEO). Barcelona. Juny 2015:
Vilà, M., Torrades, P., Pi, R., Albalat, D., Monleon, O.: The role of 3D modelling in the urban geological map of Catalonia

Docència impartida

Màster universitari d’Enginyeria del Terreny. Assignatura d’estabilitat de talussos. UPC. Abril 2015:
Janeras, M.: Visita a les actuacions de mitigació del risc geològic a Montserrat

Grau en Geologia. Assignatura d’anàlisi de riscos geològics. UAB. Maig 2015:
Buxó, P., González, M., Janeras, M.: Visita d’anàlisi de riscos geològics: Els riscos geològics a l’ICGC
Pinyol, J., González, M., Martí, G.: Visita sala de predicció d’allaus. La predicció d’allaus a l’ICGC

Grau de Geologia. Assignatura d’enginyeria geològica i mecànica de roques. UAB. Desembre 2015:
Janeras, M.: La mecànica de roques en l’enginyeria civil

Máster Universitario en Formación de Profesores de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Universidad de Alcalá. Desembre 2015:
González, M.: Nuevas tecnologías y geología. Nuevos recursos: nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender

Màster universitari de Recursos Minerals i Riscos Geològics. UB + UAB, especialitat en riscos geològics. Visita dels alumnes i seminari a l’ICGC. Desembre 2015:
Buxó, P., González, M., Janeras, M., Martí, G.: Els riscos geològics a l’ICGC

Máster Universitario en Formación de Profesores de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Universidad de Alcalá. Abril 2015-2014:
González, M.: Nuevas tecnologías y geología. Nuevos recursos: nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender

Direcció de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Treball de Màster universitari de Recursos Minerals i Riscos Geològics (UB-UAB) “Sectorización y zonificación de la peligrosidad por caída de rocas, aplicación en Montserrat” (2015). Autor: A. A. Carmona. Dirigit per: J. M. Vilaplana, M. Janeras.

Treball de Grau en Enginyeria de la Construcció (UPC) “Estudio geomecánico de la estabilidad de la Cadireta d’Agulles (Montserrat)” (2015). Autor: F. J. Cabranes. Dirigit per: J. A. Gili i M. Janeras.

2014

Llibres

González, M. (2014): Avaluació del risc sísmic al Principat d’Andorra.
Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra, Institut d’Estudis Andorrans. 185 p.

Articles

González, M. (2014): El agua y los riesgos naturales.
Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales, 77: 45-53.

López, J. I., Revuelto, J., Gilaberte, M., Morán, E., Pons, M., Jover, E., Esteban, P.; García, C., Pomeroy, J. W. (2014): The effect of slope aspect on the response of snowpack to climate warming in the Pyrenees.
Theoretical and Applied Climatology, Vol. 117 (1-2): 207-219.

Tomàs, R., Romero, R., Mulas, J., Marturià, J. J., Mallorquí, J. J., López-Sánchez, J. M., Herrera, G., Gutiérrez, F., González, P. J., Fernández, J., Duque, S., Concha-Dimas, A., Cocksley, G., Castañeda, C., Carrasco, D., Blanco, P. (2014): “Radar interferometry techniques for the study of ground subsidence phenomena: a review of practical issues through cases in Spain”
Environmental Earth Sciences, 71, 163-181.

Vilà, M., Martínez, X. (2014): Approaching earth surface geochemical variability from representative samples of geological units: The Congost River basin case study.
Journal of Geochemical Exploration. DOI: 10.1016/j.gexplo.2014.08.013148: 79-95.

Ponències a congressos no organitzats per l’ICGC

5th Interdisciplinary Workshop on Rockfall Protection - RocExs. Lecco, maig 2014:
Janeras, M., Pons, J., Buxó, P.: Slope inventory for rockfall hazard assessment along railways at intermediate scale.

II Congreso de Ingeniería Municipal. Barcelona, octubre 2014:
Buxó, P., Oller, P., Janeras, M.: La prevención del riesgo geológico a escala municipal.

IX Congreso de la Asociación Española de Climatología. Almeria, octubre 2014
Salvador, F., Salvà, G., Vilar, F., García-Sellés, C.: Nivometría y perfiles de innivación en Núria (1970 m, Pirineo oriental): 1985-2013.

Conferències a jornades

IV Jornadas Científicas en Ciencias de la Tierra: Riesgos Geológicos. Universidad de Alicante. Gener 2014:
González, M.: La geologia al servicio de la sociedad: El mapa para la prevención de los riesgos geológicos

Jornada de geologia urbana. COLGEOCAT. Barcelona, maig 2014:
Vilà, M.: Elaboració dels mapes geològics 1:5 000 en àrees urbanes.

Assamblea de l’Associació per al coneixement de la neu i les allaus. Vielha, novembre 2014:
Janeras, M.: Mitigación del riesgo de aludes en la mina el Teniente en los Andes centrales de Chile.

Geoinformació i Excursionisme. 13a Fira de la muntanya i del llibre. Vic, novembre 2014:
Martí, G.: La Predicció d’allaus a Catalunya.

Projecte iCOAST. Conviure amb el mar: Què estem fent al litoral. Departament d’Interior. Novembre 2014:
Oller, P.: Iniciatives desenvolupades a l’ICGC. Els geotreballs al litoral
Pinyol, J.: Base de dades dels temporals a Catalunya

Acte de cloenda de l’Exposició “25 anys del servei d’informació i prevenció d’allaus de Catalunya”. ICGC. Novembre 2014:
Martí, G.: Presentació de la temporada 2014-2015. Servei de prevenció d’allaus de l’ICGC: novetats 2014-2015.

Direcció de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Treball final de carrera (UPC/UB) “Avaluació de la susceptibilitat per fluxos torrencials al vessant nord de la Serra del Cadí” (2014). Autor: R. Micó. Tutors: M. González (ICGC), J. Pinyol (ICGC) i M. Hürlimann.

Premis a la divulgació científica

Primer Premi Ex Aequo en la modalitat “Laboratori de Geologia” del concurs internacional “Ciencia en Acción” amb el treball ¡Prevenir las catástrofes! Simulando la gestión de los riesgos naturales. (Autors: M. González (ICGC), A. Calonge, D. Brusi, P. Alfaro).

Reconeixement que el Butlletí del Perill d’Allaus de l’ICGC és el millor valorat per l’usuari de perfil professional i en segona posició pel que fa a l’usuari de perfil no professional, a partir d’un estudi comparatiu, a escala mundial, d’un grup de professionals de tecnologies de la informació.

2013

Chamarro, A.; Martí, G.; Rovira, T.; Carola, F.; Fernández, F.: Risk appraisal and decision making in front of avalanche risk: A pilot study with backcountry skiers.
International Snow Science Workshop Grenoble, 2013.

Garcia, C., Manguan, S., Martí, G., Oller, P., Martínez, P.: Combined temperature - precipitation winter modes and major avalanche activity in the Eastern Pyrenees.
International Snow Science Workshop, p. 1264-1269, 2013.

González, M., Pinyol, J., Camafort, M., Vilaplana J.M. y Oller, P.: El mapa para la prevención de riesgos de aludes de Cataluña 1:25.000: aplicación de una metodología a escala regional para la evaluación de la susceptibilidad a generar flujos torrenciales.
VIII Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables, p. 614-623, 2013.

Grünewald, T., Stötter, J., Pomeroy, J.W., Dadic, R.,Moreno Baños, I., Marturià, J., Spross, M., Hopkinson, C., Burlando, P. and Lehning, M.: Statistical modelling of the snow depth distribution on the catchment scale.
Hydrology and Earth System Sciences Discussions, Vol.10(3): 3237-3282, 2013.

Janeras, M., Pons, J., Oller, P., Costa, O., García, C., y Arancibia, R.: Experiencias de estudio del riesgo de aludes de nieve en explotaciones mineras de los Andes Centrales de Chile y Argentina.
VIII Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables, p. 1181-1192, 2013.

Janeras, M.; Oller, P.; Arancibia, R.; Pons, J.; Costa, O. and Asencio, D.: Back-analysis modeling for the catastrophic avalanches in Sewell, Central Chilean Andes.
International Snow Science Workshop, p. 715-722, 2013.

López, J.I.; Revuelto, J.; Gilaberte, M.; Morán, E.; Pons, M.; Jover, E.; Esteban, P.; García, C. and Pomeroy J. W.: The effect of slope aspect on the response of snowpack to climate warming in the Pyrenees.
Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-013-0991-0, p. 1-13, 2013.

Manguán, S., García, C., Martí, G., Oller, P. y Martínez, P.: Efecto combinado de la temperatura y la precipitación en la actividad de grandes aludes en el Pirineo Oriental.
VIII Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables, p. 1169-1180, 2013.

Martí, G.; Trabal, L.; Vilaplana, J.M.; Garcia, C.: Avalanche terrain exposure classification for avalanche accidents in Catalan Pyrenees.
International Snow Science Workshop Grenoble, 2013.

Oller, P., González, M., Pinyol, J., Barberà, M. and Martínez, P.: The geological hazard prevention map of Catalonia 1:25 000. A tool for geohazards mitigation.
Lanslide Science and Practice, C. Margotini et al. (eds.), Vol. 1: 473-480, 2013.

Oller, P., Janeras, M., Costa, O., García, C., Muntán, E., Martí, G. y Martínez, P.: Plan de zonificación del terreno según la peligrosidad por aludes para el Pirineo de Cataluña.
VIII Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables, p. 1217-1228, 2013.

Oller, P., Pinyol, J., González, M., Ripoll, J., Micheo, M.J.: Efectes geomorfològics de l’aiguat i riuada del 18 de juny de 2013.
Jornada “La gestió de les Inundacions”. pp. 126-132, 2013.

Oller, P.; Janeras, M.; Costa, O.; Garcia, C.; Muntán, E.; Martí, G. and Martínez, P.: Avalanche hazard mapping plan for the Catalan Pyrenees.
International Snow Science Workshop, p. 604-610, 2013.

Oller, P.; Muntán, E.; Garcia, C.; Furdada, G.; Baeza, C.; Angulo, C.: Characterizing major avalanche episodes in space and time in the twentieth and early twenty-first centuries in the Catalan Pyrenees.
International Snow Science Workshop, p. 723-730, 2013.

Tomás, R., Romero, R., Mulas, J., Marturià, J., Mallorquí, J.J., Lopez, J.M.; Herrera, G., Gutiérrez, F., González, P.J.,Fernández, J., Duque, S., Concha, A., Cocksley, G., Castañeda, C., Carrasco, D. and Blanco, P.: Radar interferometry techniques for the study of ground subsidence phenomena: a review of practical issues through cases in Spain.
Environmental Earth Sciencies, DOI 10,1007/s12665-013-2422-z, 2013.

2012

Camafort, M., González, M., Pinyol, J., Vilaplana J.M. i Oller, P.: Aplicación de una metodología a escala regional para la evaluación de la susceptibilidad por corrientes de derrubios en el Mapa para la Prevención de Riesgos Geológicos de Cataluña 1:25 000.
VIII Congreso Geológico de España, 2012.

Camafort, M., González, M., Pinyol, J., Vilaplana J.M. y Oller, P.: Evaluación de la susceptibilidad por corrientes de derrubios. Aplicación al Mapa para la Prevención de Riesgos Geológicos 1:25 000 de Cataluña.
XII Reunión Nacional de Geomorfología, 2012.

González, M., Pinyol, J., Oller, P. y Martínez, P.: El mapa para la prevención de los riesgos geológicos de Cataluña 1:25 000. Una herramienta para la mitigación de los riesgos geológicos.
VIII Congreso Geológico de España, 2012.

Mayer, K.; González, M. and Giovanni, G.: The 3-Regions Working Group Slope Instabilities (SLOPEIN): Common language, comparable hazard mapping and shared experiences across europe.
7th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems (EUREGEO), 2012.

Pinyol, J., González, M., Oller, P.; Corominas, J. and Martínez, P.: Rockfall hazard mapping methodology applied to the Geological Hazard Prevention Map of Catalonia 1:25.000.
7th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems (EUREGEO), 2012.

Soler, D., Brusi, D., Zamorano, M., Goula, X., Figueras, S., Macau, A. and Vilà, M.: Obtaining soil dynamic parameters from geological and geotechnical data: Girona urban area (NE Spain).
7th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems (EUREGEO), 2012.

2011

Brusi, D.; Alfaro, P.i González, M.: El cine de catástrofes naturales como recurso educativo.
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Vol. 19(2): 192-203, 2011.

Costa, O., Oller, P.; Saenz de Buruaga, X.; Pardo, M.; Martínez, P.: Estimació del risc d’allaus a Catalunya.
IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. p. 101, 2011.

García, G.; Peña, J.C.; Martí, G.: Relació entre la NAO i les grans Allaus al Pirineu de Catalunya.
IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. p. 94, 2011.

García, G.; Peña, J.C.; Martí, G.: Situacions sinòptiques que generen grans allaus a Catalunya.
IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. p. 109, 2011.

Irizarry, J.; Lantada, N.; Pujades, L. G.; Barbat, A. H.; Goula, X.; Susagna, T. i Roca, A.: Ground-shaking scenarios and urban risk evaluation of Barcelona using the Risk-UE capacity spectrum based method.
Bulletin of Earthquake Engineering Vol. 9(2): 441-466, DOI 10.1007/s10518-010-9222-6, 2011.

Martí, G.; García, C.; Pujol, J.: Enquesta de comprensió del Butlletí de Perill d’Allaus del Pirineu de Catalunya.
IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. p. 113, 2011.

Moreno, I.; Ruiz, A.; Marturià, J.; Oller, P.; Piña, J.; Martínez, P.; Talaya, J.: Assessment of airborne LIDAR for snowpack depth modeling.
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Vol. 3(1): 95-107, 2011.

Muntán, E.; Oller, P.; Gavaldà, J.; Arnó, G.; Moner, I.; Costa, O.: Dendrogeomorfologia aplicada a zones d’allaus a Val d’Aran.
IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. p. 99, 2011.

Oller, P.; García, C.; Costa, O.; Muntán, E.: Classificació dels hiverns del segle XX i principi del XXI al Pirineu de Catalunya segons intensitat i extensió territorial de les allaus majors registrades.
IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. p. 102, 2011.

Oller, P.; González, M.; Pinyol, J.; Barberà, M.; Martínez, P.: The geological hazard prevention map of Catalonia 1:25 000. A strategic contribution to geohazards mitigation.
Second World Landslide Forum 3, p.128, 2011.

Pujol, J.; Fleta, J.; Martí, G.: InfoBPA. Plataforma tecnológica de difusió del butlletí de perill d’allaus del Pirineu de Catalunya.
IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. p. 114, 2011.

2010

Muntán, E.; Oller, P.; Gutiérrez, E.: Tracking past snow avalanches in the SE Pyrenees.
In: Tree Rings and Natural Hazards. Stoffel, M.; Bollschweiler, M; Butler, D.R. and Luckman, B.H. pp. 47-50. London, 2010.

Oller, P.; Janeras, M.; de Buen, H.; Arnó, G.; Christen, M.; García, C.; Martínez, P.: Using AVAL-1D to simulate avalanches in eastern Pyrenees.
Cold Regions Science and Technology. Vol. 64, pp. 190-198. Elsevier, 2010.

2009

Concha, A.; Marturia, J.: GIS-Based calculation to foreseeing angular distortion at urban structures due to land subsidence nearby mining cavities in Catalonia.
6th EUREGEO. Vol. 1, pp. 123-126. Munich (Alemanya), 2009.

Concha, A.; Ripoll, J.; Marturià, J.; Piña, J.: Geological aspects of land subsidences detected by DIFsar at Sant Feliu del Llobregat, Catalonia, Spain.
6th EUREGEO. Vol. 1, pp. 397-400. Munich (Alemanya), 2009.

García, C.; Peña, J.C.; Martí, G.; Oller, P.; Martínez, P.: Major avalanches in Eastern Pyrenees and North Atlantic Oscillation.
International Snow Science Workshop. pp. 48-52. Davos (Suïssa), 2009.

García, C.; Peña, J.C.; Martí, G.; Oller, P; Martínez, P.: Ocurrencia de episodios de grandes aludes en el Pirineo Oriental y su relación con la Oscilación del Atlántico Norte.
VII Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables. pp. 429-440. Barcelona, 2009.

Martí, G.; Pujol, J.; Fleta, J.; García, C.; Oller, P.; Costa, O.; Martínez, P.: A new iconographic avalanche bulletin for the Catalan Pyrenees: a beginning for a future avalanche forecasting database.
International Snow Science Workshop. pp. 361-365. Davos (Suïssa), 2009.

Moreno, I.; Ruiz, A.; Marturià, J.; Oller, P.; Piña, J.; García, C.; Martínez, P.; Talaya, J.: Snowpack depth modelling and water availability from LIDAR measurements in eastern Pyrenees.
International Snow Science Workshop. pp. 202-206. Davos (Suïssa), 2009.

Oller, P.; Barberà, M.; González, M.; Pinyol, J.; Marturià, J.; Martínez, P.: El Mapa de Prevención de Riesgos Geológicos de Cataluña.
VII Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables. pp. 817-828. Barcelona, 2009.

Oller, P.; González, M.; Barberà, M.; Marturià, J.; Martínez, P.: Living with geohazards. A strategic contribution to its mitigation: The Geological Hazard Map of Catalonia 1:25 000.
6th EUREGEO. Vol. 1, pp. 428-431. Munich (Alemanya), 2009.

Oller, P.; Janeras, M.; de Buén, H.; Arnó, G.; García, C.; Christen, M.; Martínez, P.: Validación del programa de modelización numérica AVAL-1D para el cálculo de aludes en los Pirineos Orientales.
International Snow Science Workshop. pp. 524-528. Davos (Suïssa), 2009.

Oller, P.; Paret, D.; García, C.; Janeras, M.; Costa, O.; Martí, G.; Martínez, P.: Prevención del riesgo de aludes en la línea del cremallera de Núria, Pirineo Oriental.
VII Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables. pp. 456-467. Barcelona, 2009.

Sallent Working Group; Roca, A.: Risk of subsidence in an urban area: from hazard assessment to emergency management. Sallent case-study.
6th EUREGEO. Vol. 1 pp. 361-364. Munich (Alemanya), 2009.

2008

Alfaro, P.; Brusi, D.; González, M.: El cine de catástrofes, ¡Qué catástrofe de cine!
Actas del XV Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de España. Serie: Cuadernos del Museo Geominero. nº 11: 1-12. Madrid, 2008.

Brusi, D.; Alfaro, P.; González, M.: Los riesgos geológicos en los medios de comunicación. El tratamiento informativo de las catástrofes naturales como recurso didáctico
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Vol. 16 (2): 154-166. Girona, 2008.

Brusi, D.; Alfaro, P.; González, M.: Potencial educativo das catástrofes naturais divulgadas pela imprensa e pelo cinema 44º Congresso Brasileiro de Geologia, Vol I, SP46. Curitiba (Brasil), 2008.

García, C.; Martí, G.; Oller, P.; Moner, I.; Gavaldà, J.; Martínez, P.; Peña, J.C.: Atmospheric patterns leading major avalanche episodes in the Eastern Pyrenees and estimating occurrence
International Snow Science and Workshop, pp. 97-105. Whistler (Canada), 2008.

González, M.: Los riesgos naturales. ¿Cómo protegernos? La Tierra: un planeta en riesgo
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Alambrique, 55: 68-77. Barcelona, 2008.

González, M.; Juan, X.: Aula virtual: Herramientas de comunicación. La gestión de los riesgos naturales: recursos en la red
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Vol. 16 (1): 99. Girona, 2008.

Martí, G.; García, C.: Verificació del Butlletí de perill d'allaus. Primeres valoracions
III Jornada Tècnica de Neu i Allaus, pp. 35-40. Betrén (Val d'Aran), 2008.

Moner, I.; Gavaldà, J.; Bacardit, M.; García, C.; Martí, G.: Application of field stability evaluation methods to the snow conditions of the Eastern Pyrenees
International Snow Science and Workshop, pp.386-392. Whistler (Canada), 2008.

Moner, I.; Gavaldà, J.; García, C.; Martí, G.; Bacardit, M.: Aplicació al Pirineu català dels nous mètodes d'avaluació de l'estabilitat
III Jornada Tècnica de Neu i Allaus, pp. 49-54. Betrén (Val d'Aran), 2008.

Oller, P.; Stoffel, L.; Janeras, M.; Arnó, G.; de Buén, H.; Arancibia, R.: Análisis del riesgo de alludes en la ruta de acceso a Mina Veladero (Departamento de San Juán, Argentina) y estudio de alternativas de defensa
Actes de la III Jornada Tècnica de Neu i Allaus, pp. 85-89. Betrén (Val d'Aran), 2008.

2007

González, M.; Irizarry, J.; Susagna, T.; Pujades, Ll.: Realización de escenarios de daños en el Principado de Andorra: Aplicación a la zona más poblada del país
3er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, pp. 1333-1351. Girona, 2007.

Pipia, L.; Aguasca, A.; Fàbregas, X.; Mallorquí, J.; López-Martínez, C.; Marturià, J.: Mining Induced Subsidence Monitoring in Urban Areas with a Ground-Based SAR
Urban Remote Sensing Joint Event. París (França), 2007.

2006

Fleta, J.; Godé, Ll.; Gomà, J.Ll.; Gracia, A.; Gracia, J.; Martínez, J.; Marturià, J.; Palma, J.J.; Pardo, M.; Paz, A.; Sánchez, I. and Verdaguer, I.: Flooding areas and risk analysis of Catalonia (INUNCAT Plan).
Procs. 5th European Congress Geoscientific and Information Systems. Vol I, S5: 458-460. CD-Rom. Barcelona., 2006

Fleta, J.; Godé, LL.; Gomà, J.LL.; Gracia, A.; Gracia, J.; Martínez, J.; Marturià, J.; Palma, J.J.; Pardo, M.; Paz, A.; Sánchez, I. E Verdaguer, I.: Cartografía de zonas inundables y análisis de riesgo en Cataluña (Plan INUNCAT). Pubs. Asociación Española de Climatología (AEC) Serie A, nº 5: 359-370. Zaragoza, 2006

Marturià, J.; Oller, P.; Martínez, P.: La Base de Dades d'Allaus de Catalunya.
Actes de la 2a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. pàg. 87-91. Barcelona, 2006

Marturià, J.; Mora, O.; Xifré, D.; Martínez, P.; Roca, A.: DinSAR techniues versus high topographic levelling surveys: The subsidence phenomena in Sallent.
Procs. 5th European Congress Geoscientific and Information Systems. Vol II, S9: 53-57. Barcelona, 2006

Marturià, J.; Diego, J.; Martínez, P.; Roca, A.: Implementation of a subsidence risk management system.
Procs. 5th European Congress Geoscientific and Information Systems. Vol I, S5: 434-436. Barcelona, 2006

Oller, P.; Marturià, J.; Martínez, P.: Caracterització de les allaus al Pirineu de Catalunya.
Actes de la 2a Jornada Tècnica de Neu i Allaus. pàg. 75-79. Barcelona, 2006

Oller, P.; Marturià, J.; González, J.C.; Martínez, P.: The avalanche cartography of Catalonia. A preliminary evaluation of the spatial avalanche data.
5th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems. pág 414-416. Barcelona, 2006

Oller, P.; Muntán, E.; Marturià, J.; García, C.; García, A.; Martínez, P.: The avalanche data in the Catalan Pyrenees. 20 years of avalanche mapping.
Proceedings of the International Snow Science Workshop. pág. 305-313. Colorado, 2006

Palà, V.; Mora, O.; Arbiol, R.; Marturià, J.; Products derived from an advanced DinSAR-GIS application for risk.
ISPRS, Commission IV WG IV/2, 5 pp. India, 2006

2005

Oller, P., Marturià, J., González, J. C., Escriu, J., Martínez, P.: El servidor de datos de aludes de Cataluña, una herramienta de ayuda a la planificación territorial
Proceedings del VI Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Valencia, 2005

2004

Martínez, P., Oller, P.: Els accidents per allaus al Pirineu de Catalunya
Actes de la 1a Jornada tècnica de Neu i Allaus, p. 32-35. Barcelona, 2004

Molina, R.,Muntán, E., Andreu, L., Furdada, G., Oller, P., Gutiérrez, E., Martínez, P., Vilaplana, J.:Using vegetation to characterize the avalanche of Canal del Roc Roig,Vall de Núria, eastern Pyrenees, Spain
Annals of Glaciology, vol. 38, p. 159-165. Gran Bretaña, 2004

Muntán, E., Andreu, L., Oller, P., Gutiérrez, E., Martínez, P.:Dendrochronological study of the Canal del Roc Roig avalanche path: first results of the Aludex project in the Pyrenees
Annals of Glaciology, vol. 38, p. 173-179. Gran Bretaña, 2004

Muntán, E., Molina, R., Oller, P., Gutiérrez, E., Furdada, G., Martínez, P., Vilaplana, J. M., Marturià, J.: Use of tree damage and tree-ring information to understand the dynamics and improve the cartography of Canal del Roc Roig avalanche path (Vall de Núria)
Proceedings of the 4th ICA Workshop on Mountain Cartography, p. 43-49. Vall de Núria, september 30th - october 2nd 2004

Oller, P., Marturià, J., Martí, G., González, J. C., Martínez, P.: Avalanche mapping in the Catalan Pyrenees. Balance and future perspectives
Proceedings of the 4th ICA Workshop on Mountain Cartography, p. 13-22. Vall de Núria, september 30th - october 2nd 2004

Oller, P., Marturià, J., González, J. C., Muntán, E., Martínez, P.: La cartografia d'allaus i la seva aplicació en la prevenció del risc
Actes de la 1a Jornada tècnica de Neu i Allaus, p. 16-20. Barcelona, 2004

Roca, A., Fleta, J.: Politiques de gestion et état des connaissances sur les risques naturels en Espagne
Risques naturels et aménagement en Europe, p. 157-171. Paris, 2004

2003

Garcia, C. (2003): La predicció d’allaus al Pirineu de Catalunya. Situacions de perill d’alaus l’hivern 2001-02
VIII Jornades de Meteorología Eduard Fontserè: Meteorología d’alta muntanya, pàg. 73-81. Barcelona.

González, J. C., et al. (2003): Information and Navigation Systems for Mountaineers: The PARAMOUNT Project
Proceedings del 9th EC GI&GIS Workshop. La Corunya.

Molina, R., Muntán, E., Andreu, L., Furdada, G., Oller, P., Gutiérrez, E., Martínez, P., Vilaplana, J. M. (2003): Using vegetation to characterize the avalanche of Canal de Roc Roig, Vall de Núria (Eastern Pyrenees, Spain)
Revista Annals of Glaciology de la International Glaciological Society (IGS), vol. 38.

Muntán, E., Andreu, L., Oller, P., Gutiérrez, E., Martínez, P. (2003): Dendrochronological study of the avalanche path Canal del Roc Roig. First results of the ALUDEX Project in the Pyrenees
Revista Annals of Glaciology de la International Glaciological Society (IGS), vol. 38.

Muntán, E., Oller, P., Gutiérrez, E., Martínez, P.:Aplicació de la dendrocrinologia a l'estudi de la dinàmica de les allaus als Pirineus
VI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, p. 79-94. Espot (Pallars Sobirà), 8, 9 y 10 de octubre de 2003

2000

Marturià, J., Oller, P., de Paz, A. i Martí, G.: Automatic avalanche mapping for large areas
Third Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems Proceedings. Munich, 24-27 Octubre 2000

1999

Furdada, G., Martínez, P., Oller, P. i Vilaplana, J. M.: Slushflows at El Port del Comte, northeast Spain
Journal of Glaciology, vol. 45, núm. 151, pág. 555-558. 1999

ICC : Cartografia d'allaus: El mapa de zones d'allaus
La Pista, núm. 3. Diciembre 1999

ICC : Una xarxa d'estacions nivometeorològiques automàtiques per a la predicció d'allaus
La Pista, núm. 3. Diciembre 1999

1998

Cagnati, A., Valt, M., Soratroi, G., Gavaldà, J. i Sellés, C. G.: A field method for avalanche danger-level verification
Annals of Glaciology, núm. 26, pág. 343-346. Cambridge, 1998

Mases, M., Buisson, L., Frey, W. I Martí, G.: Empirical model for snowdrift distribution in avalanche-starting zones
Annals of Glaciology, núm. 26, pág. 237-241. Cambridge, 1998

Mases, M. Font, D. i Vilaplana, J. M.: Relationship between snowdrift developement and drifted snow during a wind episode
Annals of Glaciology, núm. 26, pág. 144-148. Cambridge, 1998

Oller, P.: L'apreciació del perill d'allaus
Muntanya, núm. 820, pág. 234-238. Barcelona, Diciembre 1998

Diversos autors: Comença la temporada d'hivern. Atenció a les allaus
Vèrtex, núm. 164, pág. 10-13. Barcelona, 1998

1997

Garcia, C.: Accidents per allaus al pirineu català l'hivern de 1995/96
Penell, núm. 5, pág. 22-24. Barcelona, Primavera y verano 1997

López, R., Sarasa, A. i Oller, P.: Caracterización, simulación y prevención de aludes en el barranco de Secras. Túnel de Somport (Huesca)
IV Simposio nacional sobre taludes y laderas inestables, pág. 703-717. Granada, Noviembre 1997

Martí, G., Mases, M., Oller, P. i Marturià, J.: The avalanche cadastre management using GIS in the Catalan Pyrenees
Proceedings Second Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems, pág. 205-210. Barcelona, Junio 1997

Martínez, P. i Gavaldà, J.: L'activitat de les allaus al Parc Nacional
IV Jornades sobre Recerca al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, pág. 17-22. Espot, Pallars Sobirà, Octubre 1997

Oller, P., Martí, G. i Marturià, J.: New methods applied to avalanche mapping
Proceedings Second Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems, pág. 211-215. Barcelona, Junio 1997

1996

Fleta, J., Soro, M., Giménez, J., Suriñach, E. (1996): Red GPS para medidas geodinámicas en el Pirineo (ResPyr)
Geogaceta, núm. 20(4), pàg. 992-995.

Gavaldà, J., García, C. (1996): La predicción del peligro de aludes en el Pirineo de Cataluña. Un útil de aplicación social
VI Congreso Nacional y Conferencia Internacional de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio, pàg. 1:605-614. Granada.

Martí, G., Oller, P., Bisson, B. (1996): La elaboración del catastro de aludes en el Pirineo de Catalunya
VI Congreso Nacional y Conferencia Internacional de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio, pàg. 1:579-593. Granada.

Vilaplana, J. M., Martínez, P. (1996): El riesgo de aludes en el Pirineo de Cataluña
VI Congreso Nacional y Conferencia Internacional de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio, pàg. 1:595-603. Granada.

1995

Furdada. G., Martí, G., Oller, P., García, C., Mases, M., Vilaplana, J. M. (1995): Avalanche mapping and related G.I.S. applications in the catalan Pyrenees
Surveys in Geophysics, núm. 16, pàg. 681-693.

Martí, G., Oller, P., Bisson, B., Gavaldà,J., García, J., Martínez, P. (1995): Project of elaboration of a cadastre of avalanche paths in the catalan Pyrenees
Les apports de la recherche scientifique à la sécurité neige, glace et avalanches. Actes du colloque. 30 de maig-3 de juny de 1995, pàg. 103-108. Chamonix.