• Imprimeix

Cartografia vectorial

Cartografia topogràfica, límits administratius i altres fitxers vectorials per a CAD i SIG

Base municipal

La Base municipal ha estat substituïda pel nou conjunt de dades Divisions administratives

Cobertes del sòl

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Delimitacions no oficials

Capes temàtiques de delimitacions territorials que no tenen caràcter oficial

Divisions administratives

Límits de municipis, comarques, vegueries, províncies i Catalunya. També s’inclouen els caps de municipi, comarca i província

Mapes municipals

Traçats de les línies dels límits municipals oficials amb les fites corresponents

Referencial Topogràfic Territorial

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

Seccions censals

Subdivisió dels municipis de Catalunya en districtes i seccions censals