Noms geogràfics | icgc

Noms geogràfics

Topònims (noms de lloc) presents en la cartografia de l'ICGC, amb les coordenades del punt on se situen

Per a cada topònim s'indica:

  • El tipus d’element geogràfic que representa.
  • El concepte a què s’associa.
  • Codi i nom del municipi (o municipis) on es troba. En el cas de les grans unitats orogràfiques o hidrogràfiques, la unitat de pertinença que es relaciona és la comarca.
  • Codi i nom de la comarca (o comarques), de l’entitat territorial singular en el cas d’Aran, i de les terres que envolten Catalunya, on es troba.
  • Les coordenades UTM (en m) més properes a l'element geogràfic designat de què es disposa.

La denominació dels municipis, de les entitats de població i d'altra toponímia major és l'aprovada al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya i actualitzacions publicades al DOGC.

La codificació de caràcters és UTF-8.

 

Imatge
Logo CC BY 4.0
Geoinformació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya subjecta a una llicència Creative Commons de Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0).   
Més informació