Cartografia topogràfica 1:1.000 | icgc

Cartografia topogràfica 1:1.000

Característiques principals

  • Corbes de nivell cada 1 m.
  • Precisió: 20 cm en planimetria i 25 cm en altimetria.
  • Cobreix certs nuclis urbans de Catalunya.
  • Formats disponibles: DXF (CAD), DGN (CAD), SHP (GIS) i KMZ (Google Earth, només edificis).

 

 

 

Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions mitjançant:

Especificacions tècniques de la versió 2.2