Delimitacions no oficials | icgc

Delimitacions no oficials

Capes temàtiques de delimitacions territorials que no tenen caràcter oficial

.

Àrees amb assentaments de població i instal·lacions associades: conté 4274 polígons, a partir de les entitats del Nomenclàtor de l’Idescat

Àrees amb assentaments de població i instal·lacions associades: conté 5490 polígons, a partir del Nomenclàtor de l’Idescat i Mapa topogràfic 1:25.000