• Imprimeix

Cartografia vectorial

Cartografia topogràfica, límits administratius i altres fitxers vectorials per a CAD i SIG

Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori de Catalunya

Base municipal

Organització territorial de Catalunya en municipis, comarques, vegueries i províncies a escala 1:5.000

Cobertes del sòl

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Seccions censals

Subdivisió dels municipis de Catalunya en districtes i seccions censals