• Imprimeix

Cartografia vectorial

Cartografia topogràfica, límits administratius i altres fitxers vectorials per a CAD i SIG

Base municipal

Organització territorial de Catalunya en municipis, comarques, vegueries i províncies, a escala 1:5.000

Altra cartografia vectorial

Seccions censals