Gestió del territori | icgc

Gestió del territori

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

Referencial Topogràfic Territorial

Mosaic continu de fotografies aèries, d'elevada qualitat i precisió

Ortofoto convencional

Traçats de les línies dels límits municipals oficials amb les fites corresponents

Mapes municipals (delimitació)

Informes en els procediments administratius urbanístics i ambientals i patrimoni geològic