Temporal Gloria | icgc

Temporal Gloria

Recull de visors i geoserveis

Imatge
Visor evolució de la costa

Efectes del temporal Gloria (Visor Evolució de la Costa)

Comparació d’ortoimatges generades a partir de fotografies aèries captades amb anterioritat i amb posterioritat a temporals que han afectat el litoral del país, amb l’objectiu de facilitar l’avaluació dels danys ocasionats. Inclou diferents capes d'informació associades al temporal Gloria. Al gener de 2021 s'afegeixen els danys del Temporal Filomena al Delta de l'Ebre. 

Accés al visor

 

Imatge
Visor riuades

Efectes del temporal Gloria a la Tordera, Fluvià, Baix Ter i Llobregat (Visor Riuades)

Comparació d’ortoimatges generades a partir de fotografies aèries captades amb anterioritat i amb posterioritat a diferents episodis de temporals i pluges fortes. Inclou diferents capes d'informació associades al temporal Gloria. 

Accés al visor

 

Imatge
Visor Gloria afectació al Delta de l'Ebre

Visor estimació provisional temporal Gloria al delta de l'Ebre

Estimació provisional de la superfície coberta per l'aigua i/o sòls humits el dia 9 de gener (en blau fosc, 22 637 ha) i la superfície addicional coberta per l'aigua en data 21 de gener (en blau clar, 3 941 ha). D'aquesta manera es pot copsar tant l'extensió de les zones humides habituals del Delta com els terrenys que han pogut quedar negats per la borrasca. 

Accés al visor

 

Imatge
Exemple petició geoservei WMS riuades

Geoserveis WMS associats

WMS Costa Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims

WMS Riuades Geoservei per a l’avaluació dels danys ocasionats en zones fluvials per episodis de temporals i pluges

 

Imatge
Coberta - Monografia tècnica 8. El temporal Gloria (19-23/01/2020). Els efectes dels processos geològics sobre el territori

Col·lecció Monografies tècniques - 8. Any 2020