Mapes per fer trencaclosques | icgc

Mapes per fer trencaclosques

Mapa administratiu de Catalunya 1:1.500.000

Divisió provincial, comarcal i municipal de Catalunya

Imatge
Mapa administratiu de Catalunya 1:1.500.000, 2023, 12 peces
Imatge
Mapa administratiu de Catalunya 1:1.500.000, 2023, 60 peces
Imatge
Mapa administratiu de Catalunya 1:1.500.000, 2023, 150 peces

 

Mapa físic de Catalunya 1:800.000

Principals elements geogràfics del nostre territori

Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

 

Mapa geològic de Catalunya

Mapa geològic de Catalunya 1:250.000. 2a edició.

Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

 

Mapa de Catalunya

Mapa de Catalunya

Imatge
Imatge
Imatge

 

Mapa de geografía física

Cartell mural escolar amb l'explicació dels termes geogràfics amb una base similar a la Península Ibèrica

Imatge
Imatge
Imatge

 

Mapa de España y Portugal: político

Imatge
Mapa de España y Portugal: político (12 peces)

12 peces

Imatge
Mapa de España y Portugal: político (60 peces)

60 peces

Imatge
Mapa de España y Portugal: político (150 peces)

15 peces

 

Mapa de Asia

Mapa escolar que prové del fons del Centre Excursionista de Catalunya

Imatge
Imatge
Imatge

 

Planisferio político y tráfico mundial

Planisferio político y tráfico mundial

Imatge
Imatge
Imatge