Mapes municipals | icgc

Mapes municipals

Traçats de les línies dels límits municipals oficials amb les fites corresponents

El Mapa Municipal de Catalunya és la base de límits municipals oficials vigents amb les fites corresponents, a escala 1:5.000 i en 2D, tal i com estableixen el Decret 209/2015 i el Decret 244/2007.

Els límits municipals actuals provenen dels replantejaments fets per la Generalitat de Catalunya a partir dels expedients de delimitació de principis del segle XX. El projecte del Mapa Municipal de Catalunya que estan portant a terme la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya amb el suport tècnic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya facilita als ajuntaments el procediment per determinar i fixar cada línia del seu límit i adaptar-la, si cal, a la realitat actual del territori, generant una línia municipal que un cop aprovada pels Plens dels ajuntaments i publicada al DOGC resta com a línia de delimitació vigent.

La delimitació municipal és dinàmica pel seu lligam amb els canvis territorials, però actualment també està subjecta a l’evolució de l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya. La base s’actualitza periòdicament en funció de les sessions de la Comissió de Delimitació Territorial, que tenen lloc tres cops l’any. 

En relació a aquest conjunt de dades es distribueixen els productes següents:

  • El Mapa Municipal dels municipis que tenen la seva delimitació completa aprovada (un fitxer per a cada municipi).
  • L’estat de cadascuna de les línies de terme de tots els municipis de Catalunya, en tant que el Mapa Municipal està en procés de compleció (no tots els municipis tenen actualment la delimitació aprovada). 

 

Darrera actualització: 18/01/2024

 

Imatge
Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.     
Més informació

 

Imatge
Departament de la Presidència

 

Projecte cofinançat per les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona 

 

Imatge
anar al lloc web de la Diputació de Barcelona
Imatge
anar al lloc web de la Diputació de Girona
Imatge
anar al lloc web de la Diputació de Lleida
Imatge
anar al lloc web de la Diputació de Tarragona