Cobertes del sòl | icgc

Cobertes del sòl

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Característiques principals

  • Resolució espacial: 1 m.
  • Resolució temàtica: 41 classes.
  • Data de la informació: 2009 i 2018.
  • Formats disponibles:

    • GeoPackage amb estils i projecte per defecte incorporats per a QGIS.
    • GeoTIFF sense compressió amb taula de colors on el valor de cada píxel identifica la classe (codificació segons especificacions) per a permetre l’anàlisi.

     

Imatge
Logo CC BY 4.0

Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació

 

Detalls

Les Cobertes del sòl del 2009 són principalment una simplificació a 41 classes del Mapa de cobertes del sòl de Catalunya v4 de 2009 elaborat pel CREAF, a banda d’una adaptació al model de dades aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya què permet la comparació entre aquella geoinformació i la posterior.

Les Cobertes del sòl de 2018 són una actualització de les Cobertes del sòl de 2009, realitzada a partir de la fotointerpretació de les ortofotos de l’ICGC 2018. S’han considerat els canvis superiors a 2 ha identificats per comparació d’imatges LANDSAT dels dos anys, els canvis provinents del la Base topogràfica 1:5.000 de l’ICGC, així com les bases d’incendis forestals i del SIGPAC, d’aquest període. També s’ha considerat la capa de canvis entre el 2012 i el 2018 del Corine Land Cover i s’ha posat especial atenció a les categories Conreus en Transformació i Zones en Transformació de la versió del 2009 per la seva gran dinàmica.

Excepcionalment, degut al gran volum de canvis per les zones agrícoles de Lleida i per la zona de la costa de Tarragona fins a Barcelona, s’han fotointerpretat només els canvis agrícoles superiors a 5 ha. S’ha realitzat una supervisió sobre un mostreig de 811 punts a tot el territori que es lliura, resultant en una qualitat temàtica, o nivell de coincidència entre un etiquetatge independent i l’etiquetatge de l’equip que ha realitzat l’actualització de grans canvis 2009-2018, del 81%. El model de les Cobertes del Sòl en format ràster, o format de malla rectificada, tan sols es fa servir com a una estructura de dades en què emmagatzemar les dades transformades a partir de les Cobertes del Sòl en format vectorial, mitjançant processos d’interpolació.

Visor