Observació de la Terra i els indicadors de desesenvolupament sostenible | icgc

Observació de la Terra i els indicadors de desesenvolupament sostenible

Les dades d’observació de la Terra són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible

Les dades d’observació de la Terra transformades com a geoinformació representen un suport diferencial a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides a nivells nacionals, regionals i locals (en anglès Sustainable Development Goals-SDG, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).

 

Els sistemes d'observació de la Terra, que inclouen dades basades en satèl·lits, plataformes aèries, terrestres o marítims, així com les sortides de models, tenen un paper essencial en la base de la dimensió ambiental dels SDG. Combinat amb dades demogràfiques, estadístiques i altres dades de geoinformació han de permetre generar productes i serveis per a la presa de decisions i per a programes de desenvolupament específics.

 

Les plataformes d’observació de la Terra possibiliten un seguiment dels canvis globals en alta resolució espacial i temporal. Proporcionant així dades més dinàmiques per ajudar a prendre decisions informades, plans i ajustaments en curs que contribueixin a assolir els SDG.

Així mateix, poden reduir significativament els costos en el seguiment de control de l’assoliment dels SDG i priorització de les accions en vers a les afectacions i impactes en un marc de canvi climàtic i les seves afectacions mediambientals. A més la visió sinòptica i objectiva permet establir mètriques mesurables d’aquests indicadors o objectius associats a curt mig i llarg termini, així com estudiar els antecedents.  

Els actius i competències a l'ICGC permet establir una matriu on es creuen els diferents objectius i indicadors SDG, en diferents nivells, i s’identifiquen aquells indicadors principals on des de l’Observació de la Terra a l'ICGC s’hi està treballant de forma transversal en diferents àrees tècniques:

 

SDG

Objectius relacionats

Imatge
Exposició i vulnerabilitat de la població a contaminants i agents nocius

Exposició i vulnerabilitat de la població a contaminants i agents nocius o que puguin provocar situacions de risc per a la salut.

  • Sèries temporals imatges satèl.lit i dades aeroportades hiperspectrals en l’àmbit de la contaminació de l’aire, onades de calor o contaminants en el sòl i l’aigua.

 

Imatge
Accessibilitat al recurs aigua com un dret universal i de qualitat

Accessibilitat al recurs aigua com un dret universal i de qualitat. Ús eficient de l’aigua i implementació de sistemes de gestió sostenible. Recuperació de zones humides i aqüífers.

  • Sèries temporals imatges satèl.lit com a detecció candidats detecció extracció aigua. Seguiment mediambiental indicadors de qualitat aigua a partir de sensors hiperespectrals i fotogramètrics aeroportats. Seguiments i evolució-canvis de cobertes aigua en el territori, naturals o entròpiques.

 

Imatge
Foment de les energies renovables

Foment de les energies renovables. Cerca de la millora en l’eficiència i el consum energètic. Accés al recurs energètic.

  • A partir de sensors fotogramètrics, hiperespectrals i LIDAR, anàlisi de la idoneïtat fotovoltaica i termosolar. Avaluació i fiscalització plans actuació millora eficiència enllumenat.

 

Imatge
Assegurar l’accés a una vivenda i entorn adequat, saludable amb serveis bàsics

Assegurar l’accés a una vivenda i entorn adequat, saludable amb serveis bàsics. Cerca la equitat ambiental en els zones urbanes i eines d’eficiència en la utilització dels recursos, cap a mesures d’adaptació i mitigació del canvio climàtic.

  • Utilització dels sensors hiperespectrals, fotogramètrics iLidar  aeroportats pel seguiment i millora dels productes is erveis en sostenibilitat urbana. Creuament de els capes generades amb estadístiques i dades obertes demogràfiques, urbanístiques, etc.

 

Imatge
Integració de polítiques de mesures contra el canvi climàtic en eines de suport a la decisió

Integració de polítiques de mesures contra el canvi climàtic en eines de suport a la decisió. Promoció de la resilència davant els impactes de riscos i desastres naturals.

  • A partir de sèries temporals satèl.lit òptiques i ardar i de cobertura amb sensors aeroportats, anàlisi dels impactes i direcció dels grans canvis. Vols reactius per la delimitació i avaluació d’events catastròfics relacionats amb el canvi climàtic.

 

Imatge
Reducció de la contaminació marina

Reducció de la contaminació marina. Explotació sostenible dels recursos marins, gestió sostenible dels ecosistemes litorals per evitar-ne impactes mediambientals, socials i econòmics negatius.

  • Vols de cobertura de la costa amb sensors hiperspectrals i fotogramètrics. Campanyes de LIDAR batimètric per l’obtenció de models digitals de qualitat i en continu de la zona emergida i submergida. Anàlisi de la qualitat de l’aigua costanera i vols reactius davant temporals marítims.

 

Imatge
Assegurar la conservació, restauració o sostenibilitat dels ecosistemes i els seus serveis sistèmics associats

Assegurar la conservació, restauració o sostenibilitat dels ecosistemes i els seus serveis sistèmics associats. Desenvolupament sostenible de les masses boscoses. Evitar la degradació dels espais naturals. Integració d’indicadors de biodiversitat o salut natural en les planificacions i estratègies territorials.

  • A partir de cobertures Lidar i de dades hiperespectrals, anàlisi i avaluació de les masses boscoses i variables biofísiques associades. Seguiment de les masses boscoses i de les afectacions al canvi climàtic. Seguiment i detecció de grans canvis en les cobertes naturals a partir de sèries temporals d’imatges satèl.lit i vols de cobertura lidar i fotogramètrics.