Observació de la Terra | icgc

Observació de la Terra

L'Observació de la Terra aporta un valor afegit transversal: De la dada al coneixement

Cap a la resiliència climàtica de les comunitats transfrontereres de muntanya dels Pirineus

PYRENEES4CLIMA

Sentinel-1 proporciona imatges de Radar d’Apertura Sintètica que permeten fer monitoratge de moviments de la superfície amb precisions mil·limètriques

Servei de mesures del moviment del terreny

Les dades d’observació de la Terra són un suport diferencial per als objectius de desenvolupament sostenible

ODS

Un enfocament cartogràfic per a proporcionar indicadors que avaluïn la sostenibilitat dels ecosistemes urbans 

Sostenibilitat urbana

Les dades LIDAR permeten cartografiar canvis discrets a una resolució molt alta, cobrint grans àrees de forma uniforme i molt precisa

Sensor LIDAR: Aplicabilitat en alta precisió

L’existència continuada de la cartografia de cobertes que descrigui la totalitat del territori i els seus canvis permet el seguiment de la seva evolució

Mapes de cobertes: Evolució i canvis del territori

Conjunt complert d’imatges, aerotransportades i satèl·lit del Mapa de cobertes de Catalunya fent servir tècniques d’Intel·ligència Artificial (IA)

Conjunt de dades multi-resolució pel Mapa de cobertes de Catalunya (CatLC)

L'ICGC aporta en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits

NEWSPACE: Geoinformació i nova economía de l’espai

Serveis d'imatges recollides pel satèl·lit Sentinel-2 que faciliten supervisar el territori, el seu estat i els canvis produïts

COPERNICUS i SENTINEL 2: Geoserveis sobre el territori

Proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant, desenvolupant i desplegant mitjans innovadors 

FIRE-RES: Territoris resistents al foc

Demostrar la viabilitat tecnològica i comercial d’un sistema intel·ligent de monitorització del territori

INNOTEC EOSMS